Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Kliniğimizde postpartum tanı alan dekompanse dilate kardiomyopati olgusu

Türkan Gürsu, Güldeniz Desteli, Filiz Yanık

Künye

Kliniğimizde postpartum tanı alan dekompanse dilate kardiomyopati olgusu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):73-74 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Türkan Gürsu,
Güldeniz Desteli,
Filiz Yanık

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi TR
Yazışma Adresi

Türkan Gürsu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Peripartum dilate kardiyomyopati, mortalitesi yüksek, ciddi bir kalp yetmezliği tablosudur. İnsidansı 1/15000’dir. Otoimmun nedene bağlı geliştiği düşünülse de etiyolojisi net değildir. Bu sunumda kliniğimizde gebelik takipleri yapılmış, herhangi bir kardiyak şikayeti veya bulgusu olmayan ancak peripartum dönemde dilate kardiyomyopati gelişen bir olgunun gündeme getirilerek tartışılması amaçlanmıştır.

Olgu

32 yaşında, ilk gebeliği olan ve gebelik boyunca takiplerinde herhangi bir problem izlenmeyen hastamız 38. gebelik haftasında gece gelişen ani dispne ve taşikardi nedeniyle acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde; TA 120/70 mm Hg, nabız 156/dakika, solunum sesleri bilateral akciğer alt zonlarda azalmış, siyanotik, pozisyonel dispne ve ajitasyonu mevcuttu. Oksijen saturasyonu %90 olarak saptandı. Acilen ameliyathaneye alınarak genel anestezi altında sezaryen ile 3000 gr 7/9 APGAR’lı tek canlı kız bebek doğurtuldu. Hastanın operasyon sırasında bakılan arteryel kan gazları metabolik asidoz ile uyumlu olup pH 6,1 idi. Hasta postoperatif dönemde entübe olarak koroner yoğun bakımda takip edilerek yapılan EKO sonucunda EF %30, dekompanse kardiak yetmezlik ve peripartum dilate kardiyomiyopati teşhisi konuldu. İki gün sonra solunumu rahatlayan, taşikardisi düzelen ve ekstübe olan hastanın tedavisi düzenelenerek taburcu edildi.

Tartışma

Peripartum dilate kardiyomiyopati, gebeliğin son bir ayı ile postpartum 5. aylar arasında azalmış EF ile seyreden sol ventrikül yetmezliği şeklinde karşımıza çıkar. Kalp yetmezliğine sebep olan diğer tüm etiyolojilerin dışlanması ve son 1 ay içerisinde hastada herhangi bir kalp rahatsızlığı olmaması ile tanı konulur. Multidisipliner yaklaşımla hastalara erken dönemde tanı konularak hızla müdahale edilmesi son derece önemlidir. Peripartum dilate kardiyomiyopati %2 oranında mortal seyredebilir. Postpartum tromboemboli riski açısından da hasta yakın izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler

Gebelikte kalp hastalığı, kalp yetmezliği, peripartum dilate kardiyomyopati