Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Renal transplantlı bir hastada güvenli vajinal doğum: Vaka takdimi

Tülay Özlü, Melahat Emine Dönmez, Emine Dağıstan, Hikmet Tekçe

Künye

Renal transplantlı bir hastada güvenli vajinal doğum: Vaka takdimi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):75 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Tülay Özlü1,
Melahat Emine Dönmez1,
Emine Dağıstan2,
Hikmet Tekçe3

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR
  2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu TR
  3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Bolu TR
Yazışma Adresi

Melahat Emine Dönmez, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Renal transplantı olan komplike olmamış gebelerde vajinal doğum mümkündür. Bu vaka takdiminde renal transplantlı bir hastada güvenli vajinal doğum olgusunun sunulması ve bu tür vakalarda sezaryenin olası ek risklerinin vurgulanması amaçlandı.

Olgu

40 yaşında (G4P3), 5yıl önce hipertansiyona bağlı gelişen son dönem böbrek hastalığı nedeniyle renal transplantasyon yapılan hasta 392/7 gebelik haftasında kliniğimize başvurdu. Transplantasyon sonrası böbrek fonksiyonları ve kan basıncı normal seyreden hastanın geçmiş ve şimdiki obstetrik hikayesinde özellik bulunmamakta idi. Fetal gelişim, amniyon sıvısı, umbilikal arter Doppleri de normal sınırlarda idi. Sağ iliak fossadaki transplante böbrek ultrasonda 1. derece hidronefroz dışında normal olarak değerlendirildi. Fakat, transplante böbrek ile iliak damarlar arasındaki vasküler anastomozların uterus alt segmentine yakınlığı dikkat çekmekte idi. Geçmiş cerrahi kayıtlardan renal venin eksternal iliak vene ve renal arterin internal iliak artere sağ tarafta anastomoz edildiği öğrenildi. Vajinal doğum için herhangi bir kontrendikasyon bulunmaması ve sezaryende transplante böbreğe zarar verme ihtimalinin olması nedeniyle hasta vajinal dinoproston uygulamasını takiben normal doğum için takip edildi. Sorunsuz bir vajinal doğumla 3540 gr sağlıklı bir kız bebek doğurtuldu.

Sonuç

Renal transplantlı hastalarda renovasküler ve üreter anastomozlarının ve böbreğin yerleşimi dolayısıyla sezaryenle doğumda bu yapılara zarar verme ihtimali olabilir. Abdominal kompresyon uygulanmadan gerçekleştirilecek normal vajinal doğum renal transplantlı hastalardan uygun olanlarda en güvenilir doğum şeklidir. Plasenta akreata gibi internal iliak arter ligasyonu yada sezaryen histerektomi gerektirebilecek bir durum bekleniyorsa, bu müdahaleler transplante böbreğin anastomozları için riskli olabileceğinden, cerrahi renal transplant cerrahının da ameliyata katılabileceği bir merkezde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Anastomoz, doğum, hasar, renal, transplant