Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte minör travmalar: 173 olgunun değerlendirilmesi

Emin Üstünyurt, Ceem Akaltun

Künye

Gebelikte minör travmalar: 173 olgunun değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):75-76 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Emin Üstünyurt,
Ceem Akaltun

  1. Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR
Yazışma Adresi

Emin Üstünyurt, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada gebelikte minör travma sıklığının, türlerinin ve sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem

Nisan 2011-Ekim 2012 tarihleri arasında Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine başvuran 33000 hasta kaydı incelenerek, travma şikayeti bulunan 173 olgu çalışma kapsamına alındı.

Bulgular

Gebelikte minör travma nedeni ile acil polikliniğe başvurma sıklığı %0.5 olarak saptandı. Olguların yaş ortalaması 26.8±5.4 idi. En sık travma şekli günlük aktiviteler sırasında düşme (%54.9) olarak belirlendi. Hastaneye başvuru sırasındaki ortalama gebelik haftası 21.6±9.2 idi. Olguların %51’i 13-24 haftalık gebeliği olan hastalardı. Hastaların %83.2’sinin başvuru sırasında, travma öyküsü haricinde ek şikayeti yoktu. Geri kalan grupta en sık şikayet karın ağrısı idi (%13.3). Başvuru sırasında yapılan ultrasonografilerde 1 olguda intrauterin ex fetüs tespit edildi. Hastaların hospitalizasyon oranı %5.2 olarak gerçekleşti. Minör travma olgularının hiçbirisinde travma sonrası erken dönemde (1 hafta içerisinde) abortus, fetal kayıp ya da preterm doğum meydana gelmedi.

Sonuç

Gebelikte minör travmaların sonuçları genel olarak olumlu olsa da, bu durumun bazen fetüs ya da anne açısından ciddi komplikasyonlara yol açabileceği akılda tutulmalı ve tüm gebeler travma önleyici tedbirler konusunda antenatal dönemde bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Gebelik, travma, tedavi