Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Acil servikal serklaj: Gebelik sonuçları ve doğum şekli üzerine etkisi

Yunus Çavuş, Ahmet Uysal, Deniz Balsak, Zuat Acar, Zehra İnce, Fatma Uysal

Künye

Acil servikal serklaj: Gebelik sonuçları ve doğum şekli üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):76 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Yunus Çavuş1,
Ahmet Uysal2,
Deniz Balsak1,
Zuat Acar1,
Zehra İnce1,
Fatma Uysal3

  1. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır TR
  2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Doğum Bilim Dalı, Çanakkale TR
  3. Konak Kadın Doğum Hastanesi Radyoloji Bölümü, İzmir TR
Yazışma Adresi

Deniz Balsak, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Acil servikal Serklaj (ECC)'ın etkinliği ve doğum şekli üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Yöntem

Nisan 2007 ve Temmuz 2011 ayları arasında Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne başvurup Acil servikal serklaj yapılan 20 hasta retrospektif analize dahil edilmiştir.

Bulgular

Acil Servikal Serklaj sırasında, ortalama gebelik yaşı, servikal uzunluk ve servikal dilatasyon sırasıyla 21.4±2.2 hafta, 4.3±0.8 cm ve 11±2.4 mm’dir. Prosedür zamanı ile doğum haftası arasındaki ortalama süre 13.8 ± 4.9 hafta oldu ve bu süre bir canlı gebelik (p <0.05) korumak için yeterlidir. Bu çalışmada, 12 hastada (%60) vajinal doğum ve sekiz (%40) CS ile doğum yaptı. Bu fark istatiksel olarak anlamı bulunmadı (p=0.371). Doğum sırasında gebelik haftası olarak bakıldığında >36 haftada %55, >32 haftada %70 ve %80’i >28 hafta doğum yaptı. Toplam canlı doğum oranı %90 idi.

Sonuç

Acil Servikal Serklaj fetusun yeterli canlılığı kazanması için yeterli zaman sağlamaktadır. Acil servikal serklaj doğum şeklini belirlemede farklılık kazandırmamaktadır. Doğum şekli acil servikal serklaj ile ilişkili değildir.

Anahtar Kelimeler

Acil servikal serklaj, kurtarma serklajı, doğum şekli