Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Omfalofagus ikiz gebelik: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):77-78 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Didem Albaş,
Hakan Kalaycı,
Halis Özdemir,
Tayfun Çok,
Ebru Tarım

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana TR
Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun önemi

Yapışık ikizler, ovulasyon sonrası 13-15. günlerde monozigotik embriyonun tam olmayan ayrışmaması sonucu oluşmaktadır. Monozigotik ikizlerin yaklaşık 1/100’ünde izlenmektedir. Omfalofagus ikizlerine %18 oranında rastlanmaktadır. Yapışık ikizlerde organlar çeşitli derecelerde paylaşılmaktadır. Kardiyak birliktelik sıklıkla izlenmez. Omfalofagus ikizlerinde karaciğer %80, terminal ileum ve kolon ise %33 oranında paylaşılır. Sıklıkla omfalofaguslara omfalosel de eşlik etmektedir. Bu tür gebeliklerde erken dönemde gelişen ultrasonografi teknikleri ile tanı konabilmektedir. Paylaşılan vücut organlarının tespiti, gebeliğin devamı ve fetusların doğum sonrası prognozları ile yakından ilgilidir.

Olgu

22 yaşında ilk gebeliği abortus ile sonuçlanmış, herhangi yardımcı üreme tekniği ile gebe kalmamış ikinci gebeliği olan hasta, kliniğimize 17. gebelik haftasında refere edildi. Ultrasonografide baş-popo mesafesi (CRL) ölçümlerine göre 15 hafta ile uyumlu abdomenlerinden birbirine yapışık olan ikiz gebelik saptandı. Her iki fetus de kız cinsiyetindeydi. Fetusların birinde hipoplastik sol kalp, radial aplazi, kistik higroma saptandı. Diğer fetusta herhangi bir ek anomali izlenmedi. Her iki fetusun karaciğeri paylaştığı görüldü. Aileye prognozla ilgili bilgi verildi ve gebelik termine edildi. Terminasyondan sonra yapılan makroskobik incelemede ilki 110 gr, ikincisi 120 gr ağırlığında omfalofagusu olan ikiz ex kız fetuslar izlendi. Her iki fetusun karyotip incelemesi normaldi.

Anahtar Kelimeler

Monozigotik ikizlik, omfalofagus, erken dönem ultrasonografi