Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Dinoproston ile doğum indüksiyonunun başarısını etkileyen faktörler

Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Serdar Dilbaz, Yusuf Üstün, Sıtkı Özbilgeç, Selahattin Kumru

Künye

Dinoproston ile doğum indüksiyonunun başarısını etkileyen faktörler. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):41 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ali Yavuzcan,
Mete Çağlar,
Serdar Dilbaz,
Yusuf Üstün,
Sıtkı Özbilgeç,
Selahattin Kumru

  1. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
Yazışma Adresi

Ali Yavuzcan, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı anne yaşı,parite sayısı, gestasyonel yaş, fetal ağırlık ve fetal cinsiyetin dinoproston vajinal ovül ile yapılan doğum indüksiyonun başarısına etkisini incelemektir.

Yöntem

Çalışmamıza Temmuz 2012 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda dinoproston ile doğum indüksiyonu yapılan hastalar dahil edilmiştir. Servikal olgunlaştırma amacıyla 10 mg dinoprostone içeren kontrollü salınım özelliği bulunan vajinal ovül (Propess®) posterior fornikse yerleştirilmiştir. Propess® uygulanmasından itibaren 24 saat içinde normal vajinal doğumu gerçekleşen hastalarda doğum indüksiyonu başarılı kabul edilmiştir.

Bulgular

Hastaların %41.9’unda (n=13) indüksiyon başarılı olmuştur. Başarılı ve başarısız indüksiyon grupları anne yaşı,gestasyonel yaş,fetal ağırlık ve fetal cinsiyet açısıdan karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (sırasıyla p=0.598; p=0.507; p=0.590 ve p=0.981). Multiparite ile başarılı indüksiyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir (p=0.760; rr=0.057). Multiparite oranı vaginal yolla doğum yapan hastalarda %38.8 ve indüksiyonun başarısız olduğu hastalarda %46.1’dir. Her iki grup arasında multiparite oranı istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir (p=0.727).

Sonuç

Kontrollü salınım gösteren dinoproston vajinal ovül ile doğum indüksiyonu başarılı bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin başarısını etkileyen faktörlerin net olarak ortaya konabilmesi için daha geniş kapsamlı randomize çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Dinoproston, doğum, indüksiyon.