Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Hipoplastik sol kalp sendromu tanısı alan hastaların değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):78-79 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Hakan Kalaycı1,
Halis Özdemir1,
Çağrı Gülümser2,
Huriye Ayşe Parlakgümüş1,
Tayfun Çok1,
Ebru Tarım3,
Filiz Yanık2

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı , Adana TR
  2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı Ankara TR
  3. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı , Adana TR
Yazışma Adresi

Hakan Kalaycı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı , Adana TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Hipoplastik sol kalp sendromu, sol taraflı kalp yapılarının anormal gelişimi olarak tanımlanabilir ve sol ventrikülden çıkış yolu obstrüksiyonu ile sonuçlanır. Bu sendrom ek olarak sol ventrikül, aort, aortik arkın mitral atrezi veya stenoz ile birlikte gelişimsel bozukluğunu da içerir. 18-22 gebelik haftalarında kalbin dört odacık görüntüsünde, endokardiyal fibrolelastozisi olan küçük globüler veya dar bir aralık şeklinde izlenen ventrikül saptanabilir. Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Perinatoloji Bilim dalına başvuran prenatal dönemde hipoplastik sol kalp sendromu tanısı almış 29 vaka değerlendirildi.

Yöntem

Hipoplastik sol kalp sendromu tanısı alan hastaların demografik verileri, tanı konulma haftaları, eşlik eden anomaliler ve gebeliklerin seyri retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular

Bu hastalardan sadece 1’i ikiz gebelikti. Üç gebelik yardımcı üreme teknikleri ile elde edilmişti (%10.3). Eşlik eden anomaliler incelendiğinde; %27. 6 (8/29) ek kardiyak anomaliler, %13.4 (4/29) hidrops ve %10 (3/29) tek umbilikal arter saptanmıştır. 18-22 haftalar arası hastanemizde tanı alan 10 hasta (%34) terminasyonu seçmiştir. Diğer başvuran gebeler ise geç dönem tanı alarak sadece doğum için refere edilmiştir. Bu bebeklerden doğum sonrası sadece 4’ü (%13.7) opere olurken, halen yaşamını sürdüren 2 hasta bulunmaktadır.

Sonuç

Hipoplastik sol kalp sendromu %41 eşlik eden diğer majör anomalilerle birliktelik gösterebilir. Doğum sonrası operasyona gidebilme ve yaşam şansı ülkemiz şartlarında halen çok düşük görünmektedir. Prenatal tanı erken terminasyon kararı açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Hipoplastik sol kalp, ultrasonografi, prenatal tanı