Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Canlı gebelik ve hidatiform molün birlikteliğinde seyreden ikiz gebelikte masif vaginal kanama

Pınar Çağlar Aytaç, Huriye Ayşe Parlakgümüş, Hakan Kalaycı, Halis Özdemir, Cem Yalçınkaya, Ebru Tarım

Künye

Canlı gebelik ve hidatiform molün birlikteliğinde seyreden ikiz gebelikte masif vaginal kanama. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):80-81 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Pınar Çağlar Aytaç,
Huriye Ayşe Parlakgümüş,
Hakan Kalaycı,
Halis Özdemir,
Cem Yalçınkaya,
Ebru Tarım

  1. Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana TR
Yazışma Adresi

Pınar Çağlar Aytaç, Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Hidatiform mole ve diploid fetusun birlikteliğindeki ikiz gebeliğin başvuru nedenleri, takibi ve sonuçlarını iki vaka sunumu ile tartışmayı amaçladık.

Olgu 1

42 yaşında 21 haftalık gebeliği olan hasta dış merkezden üçlü testi sonucunda HCG yüksekliği nedeniyle ayrıntılı ultrasonografi için merkezimize refere edildi. Yapılan ultrasonografide 21 haftalık sağlıklı gebeliğin yanında kavitede 24x19x14cm büyüklüğünde gebelik kesesinden ayrı mol kitlesi izlendi. Canlı gebeliğin plasentası ayrı izlendi. Mol gebeliği, kavitede altta servikal kanalın üstüne yerleşmişti. Takibinde abondan yoğun vaginal kanaması olan hastaya histerektomi uygulandı. Patoloji incelemesi sonucunda 21 haftalık fetus ile mol gebeliğin birlikte seyrettiği ikiz gebelik olarak rapor edildi. Hasta histerektomi sonrasında bir yıl boyunca gestasyonel trofoblastik hastalık açısından takip edildi. İzleminde sorun olmadı.

Olgu 2

35 yaşında intrauterine inseminasyonla gebelik elde edilen hasta, 13.haftada vaginal lekelenme ile başvurdu. Yapılan ultrasonografide 13 haftalık gebeliğin yanında, 13.5x8.4 cm.lik mol gebeliği izlendi. Hastaya sağlıklı gebeliği ile birlikte ilerleyen haftalarda preeklamsi riski, vaginal kanama, abortus, preterm eylem ve gestasyonel trofoblastik hastalık gelişebileceği anlatıldı. Gebeliği devamına karar veren hasta, 14. haftada abondan vaginal kanama ile başvurdu ve tıbbi tahliye uygulandı. Patolojik incelemesinde mol gebeliği ve 14 haftalık ikiz gebelik olarak rapor edildi. Takibinde bir yıl kontrasepsiyon önerildi. İzleminde sorun olmadı.

Sonuç

Sağlıklı gebelik ve mol hidatiform ile oluşan ikiz gebeliklerin takibinde %33 civarında persistan trofoblastik hastalık gelişme riski mevcuttur. Gebeliğin izleminde vaginal kanama, düşük riski, preterm eylem, intrauterine exitus, preeklamsi gibi obstetrik komplikasyonlar artmıştır. Ancak takip isteyen anneler hem obstetrik komplikasyonlar hem de persistan trofoblastik hastalık riski için bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Mol hidatiform, persistan trofoblastik hastalık, ikiz gebelik