Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelikte koroner arter stent uygulaması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):45 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Burcu Aydın1,
Cihat Şen2,
Berna Aslan3,
Aytaç Yüksel2,
Begüm Erdoğan3

  1. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Malatya TR
  2. İ.Ü. CerrahpaşaTıp Fakültesi, İstanbul TR
  3. İ.Ü. CerrahpaşaTıp Fakültesi, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Burcu Aydın, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Malatya TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun Önemi

Hamilelerde akut miyokard infarktüsü oldukça nadirdir. Son çalışmalarda 10.000 hamilelikte 1 kez görüldüğü gösterilmiştir.Günümüzde ilerleyen yaşta çocuk doğurma trendi, sigara kullanımında artma, diyabet ve stres nedeniyle insidans gün geçtikçe artmaktadır.

Olgu

Göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran Lupuslu 12 haftalık gebede LADda stenoz sonrası MI saptanması üzerine PCI uygulanmış, başarılı olmaması üzerine maternal mortalite göz önüne alınarak gebelik sonlandırılmıştır.

Sonuç

Lupus çoğunlukla genç kadınlarda görülen tekrarlayan venöz ve arteriyel trombuslerle giden otoimmün bir hastalıktır. Miyokard infarktüsü her ne kadar nadir de görülse başlangıç bulgusu olabilir. Hamilelerde başarılı tedavi çoğunlukla primer koroner girişimi ve bare-metal stent uygulanmasını içerir. Uzun süre klopidogrel kullanımının gerekmesi ve klopidogrelin fetus üzerine olan etkilerinin net olarak bilinememesi nedeniyle ilaç salınımlı stentler ilk tercih olmamaktadır. İlk trimesterda MI geçiren lupuslu gebelerde gebeliğin sonlandırılması düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler

Gebelik, koroner arter stent.