Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Adolesan ve ileri yaş gebeliklerinin prenatal dönemdeki obstetrik komplikasyonlarının karşılaştırılması

Şafak Özdemirci, Derya Akdağ Cırık, Neslihan Yerebasmaz, Sezin Ertürk Aksakal, Fulya Kayıkçıoğlu, Orhan Gelişen

Künye

Adolesan ve ileri yaş gebeliklerinin prenatal dönemdeki obstetrik komplikasyonlarının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):49 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Şafak Özdemirci,
Derya Akdağ Cırık,
Neslihan Yerebasmaz,
Sezin Ertürk Aksakal,
Fulya Kayıkçıoğlu,
Orhan Gelişen

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR
Yazışma Adresi

Derya Akdağ Cırık, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı hastanemizdeki adolesan ve ileri yaş gebeliklerinin prenatal dönemdeki obstetrik komplikasyonlarının karşılaştırılmasıdır.

Yöntem

Hastanemizde Ocak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında 24. hafta ve üzerinde doğum yapan adolesan (20 yaş ve altı) ve ileri yaş (35 yaş ve üzeri) gebeler çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların demografik bilgileri, prenatal dönemdeki obstetrik komplikasyonlar hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek karşılaştırıldı.

Bulgular

0cak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında 20 yaş altında ve 35 yaş üstünde olan ve 24. Hafta ve üzerinde doğum yapan toplam 858 hastanın kayıtlarına ulaşılarak çalışmaya dahil edildi. Bunlardan 311’i (%36.2) adolesan ve 547 (%63.8)’i ileri yaşlı gebe idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde gravida, parite ve yaşayan çocuk sayısı ileri yaşlı gebelerde daha yüksek bulundu (p<0.05). İleri yaşlı gebelerde istatistiksel anlamlı olmamakla birlikte obesitenin daha sık bulunduğu saptandı. İki grup arasında prepartum hemoglobin değerleri benzer bulundu (p:0.22). 35 yaş üstü gebeler adolesanlarla karşılaştırıldığında gestasyonel hipertansiyon ve gestasyonel diabetin ileri yaşlı gebelerde istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu bulundu (p<0.05 ) ve (p<0.05).

Sonuç

Biz çalışmamızda ileri anne yaşlı gebelerde gestasyonel hipertansiyon ve diabetin daha sık olduğunu saptadık. Literatürde de anne yaşı arttıkça gebeliğin indüklediği hastalıkların daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Anemi açısından değerlendirildiğinde ise her iki grubun sonuçları benzer idi ancak literatürde adolesan gebelerde aneminin daha sık görüldüğü belirtilmektedir. Günümüzde kadınların gebe kalma yaşları daha ileri yaşlara doğru kaydığından, ileri yaşla birlikte artan obstetrik komplikasyonlar hakkında hastaları gebe kalmadan önce bilgilendirmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

İleri anne yaşı, adolesan, gebelik.