Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Midtrimester amniyotik membranı prolabe kadınların amnion sıvısında bakteri 16S rRNA varlığının acil servikal serklaj başarısı ve gebelik prognozu ile ilişkisinin araştırılması

Hayal Uzelli Şimşek, Emek Doğer, Gülden Sönmez Tamer, Murat Kasap, Aydın Çorakçı, Eray Çalışkan

Künye

Midtrimester amniyotik membranı prolabe kadınların amnion sıvısında bakteri 16S rRNA varlığının acil servikal serklaj başarısı ve gebelik prognozu ile ilişkisinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):50 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Hayal Uzelli Şimşek1,
Emek Doğer1,
Gülden Sönmez Tamer2,
Murat Kasap3,
Aydın Çorakçı1,
Eray Çalışkan1

  1. Kocaeli Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli TR
  2. Kocaeli Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocael TR
  3. Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli TR
Yazışma Adresi

Hayal Uzelli Şimşek, Kocaeli Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Amniyotik membranı prolabe gebe kadınların amniyon sıvılarında polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile enfeksiyon etkeni tespitinin, acil serkilaj başarısı ve gebelik prognozuyla ilişkisini ortaya koymak.
Yöntem
Çalışma grubunda gebeliğinin 2. trimesterinde amniyon membranının prolabe olması nedeniyle acil serkilaj endikasyonu konulmuş 19 ve kontrol grubunda genetik amniosentez için başvuran 56 olmak üzere toplam 75 hasta dahil edildi. Amniyosentezle alınan amniyon sıvılarında bakteriyel 16S rRNA varlığı PZR yöntemiyle incelendi. Amniyon sıvı, vagen ve idrar kültürü, kan lökosit ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri elde edildi.
Bulgular
Çalışma grubunda 5 koryoamniyonit, 3 neonatal sepsis ve 13 perinatal ölüm olgusu oldu. PZR’de bakteri saptanan hastalarda amniyon sıvı, vagen ve idrar kültürü sonuçları ile lökosit ve CRP düzeyleri, saptanmayanlarla benzer bulundu. PZR’de bakteri saptanan hastalarda eve canlı bebek götürülmesi olmazken, saptanmayan olgularda altı hasta eve canlı bebek götürdü (p=0.008). PZR’de bakteri saptanan hasta grubunda gebelik süresi, saptanmayan hastalardan anlamlı olarak düşüktü (p=0.02).
Sonuç
Amniyotik membranı prolabe başvuran hastalarda amniyon sıvısında PZR’de 16S rRNA ile bakteriyel etkenin tespiti, kültür, gram boyama veya inflamasyon belirteçlerinden değerlidir.
Anahtar Kelimeler

Acil serklaj, amniyosentez, gebelik prognozu, PZR, preterm doğum.