Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimesterde fetal ön duvar defektinin üç boyutlu Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi

Mekin Sezik

Künye

İlk trimesterde fetal ön duvar defektinin üç boyutlu Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s36 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Mekin Sezik

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR
Yazışma Adresi

Mekin Sezik, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Isparta TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2014

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Geç birinci trimesterde patolojik omfalosel ve gastroşizis ayrımı önem taşımaktadır. Omfalosel saptandığında kromozom ve kalp anomalileri açısından dikkatli araştırma gerekirken, gastroşizise ciddi ek anomaliler nadiren eşlik etmektedir. Bu iki durumun erken dönemde ayrılmasında renkli Doppler destekli üç boyutlu görüntüleme tekniklerinden yararlandığımız olguyu burada sunuyoruz.
Olgu 
G1P0, 20 yaşındaki kadın gebeliğin 13üncü haftasında değerlendirildi. Fetüste ön duvar defekti mevcuttu (Şekil 1). Üç boyutlu Doppler ultrasonografide, umbilikal kordonun lateral seyri ve insersiyonu ile açıktaki bağırsak segmentleri net olarak görülmekteydi (Şekil 2). Tomografik ultrasonografik görüntüleme (TUI) gastroşizis tanısının kesinleştirilmesine yardımcı oldu (Şekil 3).
Sonuç
Geç birinci trimesterde, omfalosel-gastroşizis ayrımında TUI gibi üç boyutlu Doppler ultrasonografik yöntemlerin kullanımı yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler

Üç Boyutlu Ultrasonografi, Gastroşizis, Omfalosel

Dosya / Açıklama
Şekil 1
Ön duvar defekti
Şekil 2
Umbilikal kordonun lateral insersiyonu ve açıktaki bağırsak segmentleri
Şekil 3
Gastroşizisin tomografik ultrasonografik görüntüleme ile değerlendirilmesi