Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Hatay ilinde akrania sıklığı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s59 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

İlay Öztürk Gözükara,
Arif Güngören,
Kenan Dolapçıoğlu,
Raziye Keskin Kurt,
Dilek Benk Şilfeler,
Ali Ulvi Hakverdi

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR
Yazışma Adresi

İlay Öztürk Gözükara, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2014

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Akrania kranial düz kemiklerin tam veya parsiyel yokluğu ile karakterize nadir görülen konjenital bir bozukluktur. Akraniada normal yüz kemikleri, normal servikal kemikler izlenir.%100 mortalitesi olan bu durum yaklaşık 20000 canlı doğumda bir görülürken kız bebekleri daha fazla etkilemektedir. Her zaman olmasada sıklıkla anensefali ile ilişkilidir. Sonraki gebeliklerde tekrarlama hızı oldukça düşük olduğu için genetik danışmanlık rutin yaklaşımda önerilmemektedir.
Yöntem
Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğe 2010-2014 yılları arasında başvuran 10616 gebe hasta taranmıştır. 19 hastada akrania saptanmıştır. Hastaların ortalama gebelik haftası 16 hafta 4 gün (12-28 arası) olup, hastaların tümüne gebelik terminasyonu uygulanmıştır.
Sonuç
Bizim çalışmamızda yaklaşık %0.2 sıklığında görülen akrania sıklığının reprodüktif yaşta 0.4 mg folik asit desteği ile %0.03 e gerileyebildiği çalışmalarda gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Akrania, insidans, Hatay