Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Yeri bilinmeyen gebelik

Arif Güngören

Künye

Yeri bilinmeyen gebelik. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S1 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Arif Güngören

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
Yazışma Adresi

Arif Güngören, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebelik testi pozitif olmasına rağmen transvajinal ultrason ile görülebilir bir gebeliğin ve intra veya ekstrauterin bir gebeliğe veya konsepsiyon ürünlerine ait bir delilin olmaması halidir.
İnsidans
%7–31 arasında
Sınıflama
Temel ultrason bulgularına göre 5’e ayrılır

•  Kesin dış gebelik: Yolk kesesi ile birlikte ekstrauterin gebelik kesesi ve/veya embriyo
• Yeri bilinmeyen gebelik-olası dış gebelik: Homojen adneksiyel kitle veye ekstrauterin kese benzeri yapı
•  Gerçek yeri bilinmeyen gebelik: TVS’de ne iç ne de dış gebeliğe ait bir işaret yok
• Yeri bilinmeyen gebelik-olası intrauterin gebelik: İntrauterin kese benzeri yapı
• Kesin intrauterin gebelik: Yolk kesesi ile birlikte intrauterin gebelik kesesi ve/veya embriyo

Klinik sonuçlar
Yeri bilinmeyen gebelikte 4 olası sonuç vardır:
• İntrauterin gebelik (%30–47)
• Yetersiz yeri bilinmeyen gebelik (düşük riskli komplikasyonlar)
• Ekstrauterin gebelik(%6–20)
• Kalıcı yeri bilinmeyen gebelik (yüksek riskli komplikasyonlar): B-HCG değerleri kendiliğinden düşmez, USG, L/S veya uterin küretajla gebeliğin yerinin konfirmasyonuna gerek kalmaksızın metotreksat ile tedavi edilmelidir. Düzelmeyen vakalarda optimal yönetim bilinmemektedir.
Prediksiyon
Seri B-HCG ölçümleri viabiliteyi belirlemede oldukça etkili bir testtir. İlk olarak Kadar N ve Romero R, Lancet’te 1981 yılındaki çalışmalarında 48 saatte HCG’nin %66 artmasının viable bir gebeliği gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Seeber SB ve ark., Fertil Steril dergisinde 2006 da 48 saatte HGC’nin %35 yükselmesinin bile viable gebeliği göstereceğini kanıtlamıştır.
Serum progesteronu erken canlı gebeliği göstermede iyi bir belirteç olmasına karşılık, yeri belirlemede zayıf bir belirteçtir. 20 nmol/l’nin altı gebeliğin olmadığını 60 nmol/l nin üstü ise canlı bir gebeliği gösterir.
Çalışılan diğer serum belirteçleri: Kreatin kinaz, CA-125, aktivin A, inhibin A, insülin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein, PAPP-A, SP-1,HPL, VEGF,PlGF, LIF, musin-1, glikodelin, adrenomedullin, ADAM-12, fibronectindir.
Vajinal kanama miktarı ve endometrial kalınlık, serum HCG ve progesteron seviyeleri gibi değişkenleri temel alan Bayesian yazılımı ve lojistik regresyon modelini içeren matematiksel bir modelin yeri bilinmeyen gebelik sonuçlarını öngörmede yüksek sensitiviteye sahip olduğu bazı araştırıcılar tarafından gösterilmiştir.
Tedavi
Laparoskopi çok nadiren kullanılmakta, uterin küretaj bazı kliniklerde uygulanmaktadır.
Takip ve tedavi konusunda bir çok kurumun ve hastanenin kendine ait kılavuzları mevcuttur.
Anahtar Kelimeler