Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Persiste sol superior vena kava bulunan olgunun prenatal tanısı. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S62 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Işıl Turan Bakırcı,
Hicran Acar,
Oya Demirci,
Kaan Pakay,
Bülent Tandoğan,
Fikret Gökhan Göynümer,
Murat Aksoy

  1. Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
Yazışma Adresi

Işıl Turan Bakırcı, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, isilturan@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Persiste sol superior vena kava torasik venöz sistemin en sık görülen varyasyonlarındandır ve populasyonun %0.3 ile %0.5’inde görüldüğü bildirilmektedir. İnfantların %5 ile %9’unda konjenital kalp hastalıkları ile birlikte olabilmekte, kardiyak malformasyonlu fetusların da yaklaşık %9’unda bulunmaktadır. Sağ superior vena, persiste sol superior vena kava ile ilişkili olarak bulunmayabilir. Sol superior vena kavanın torakstaki anatomik seyri ve tanısal planlar bilindiği zaman persiste sol superior vena kava tanısı kolay olabilmektedir
Yöntem 
33. haftada fetal batında kistik kitle nedeniyle perinatoloji polikliniğine yönlendirilen gebenin detaylı incelemesinde; female fetusta sol over lojuna uyan bölgede 4x4 cm büyüklüğünde içinde ekojenik komponet bulunan kistik kitle izlenmiştir.
Bulgular
Fetusun diğer sistemlerinin incelenmesi sırasında kalbin dört odacık kesitinde koroner sinüsün geniş olarak izlenmiştir. Üç damar-trakea kesitinde sağ superior vena cava izlenmemiş, pulmoner arterin solunda persiste eden sol superior vena kava izlenmiştir. Toraksın sol parasagital kesitinde sol superior vena cavanın koroner sinüse drene oldugu görülmüştür. Pulmoner arter kökü geniş olarak izlenmiş, bu durum sol superior vena kavanın koroner sinüse drene olması, sag atrium ve sağ ventriküle drene olan kan miktarının fazla olması ile açıklanmıştır.
Sonuç
Sol superior vena kavanın torakstaki anatomik seyri bilindiği ve doğru tanısal kesitler alındıgı zaman persiste sol superior vena kavanın prenatal tanısı kolay bir sekilde konulabilmektedir
Anahtar Kelimeler