Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal izole korpus kallozum hipoplazisi. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S63 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Kaan Pakay,
Oya Demirci,
Işıl Turan Bakırcı,
Murat Aksoy,
Hicran Acar Şirinoğlu,
Resul Arısoy,
Fikret Gökhan Göynümer

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Kaan Pakay, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul, kaanpakay@hotmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Prenatal tanı almış korpus kallosum hipoplazisi olgusunun sunulması
Bulgular 
31 yaş gravida 2 parite 1 olan gebe 36. gebelik haftasında dış merkezden ventrikülomegali ön tanısıyla kliniğimize refere edildi. Yapılan ultrasonografide kranial incelemede lateral ventriküllerde göz yaşı bulgusu mevcut, lateral ventrikül posterior çapları 14 mm/19 mm ölçüldü. Koronal plandan alınan kesitte korpus callosum ve kavum septum pellusidum izlendi. Korpus kallosum ön arka uzunluğunun gebelik haftasına göre kısa olduğu, hipoplazik olduğu görüldü. Korpus calosum sagittal planda incelendiğinde yer yer hiperekojen kesintiler mevcuttu. Doppler ultrasonografide gyral sulkuslarda ışınsal dağılım mevcuttu. Ek anomali yoktu. Bulgular fetal MRİ ile konfirme edildi. Doğum sonrası yapılan fetal kranial MRİ ile korpus callosum hipoplazisi tanısı kondu.
Sonuç
Korpus kallosum değerlendirilmesi detaylı ultrasonografinin bir parçasıdır, yalnızca varolması değil büyüklüğü ve görünümü de önemlidir. Korpus callosum agenizisi sıklıkla intrakranial ve ekstrakranial bulgularla birliktedir. Sıklıkla genetik ve kromozomal hastalıklar ile birliktedir. Olgular ventrikulomegali ile başvurabillirler. Tüm olgulara karyotip incelemesi yapılmalıdır. İzole olguların prognozu belirsizdir. 
Anahtar Kelimeler