Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Tip 4 sakrokoksigeal teratom: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S64 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Oya Demirci1,
Resul Arısoy1,
Habibe Ayvacı2,
Kaan Pakay1,
Işıl Turan Bakırcı1,
Fikret Gökhan Göynümer1

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
  2. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Oya Demirci, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul, demircioya@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
21. haftada ikinci düzey fetal ultrasonografik incelemede rektal dilastayon saptanan ve anal sfinkterin ultrasonografik olarak görüldüğü olgunun sunumu amaçlanmıştır.
Bulgular
Takiplerinde fetal ultrasonografide belirgin rektal dilatasyonu devam eden gebeliğin 33. haftada olgohidroamnios nedeniyle doğumu gerçekleştirilmiştir. 2080 gram kız bebek doğurtulmuştur. Doğum sonrası anal sfinkter normal fakat anterior anüs olarak değerlendirilmiştir. Doğum sonrası 1. günde gayta çıkışı izlenen bebekte yapılan pelvik ultrasonografide mesane arkasında kistik kitle saptanmış bebeğin takiplerinde kistin boyutunun artması üzerine eksploratif laparotomi yapılmıştır. Laparotomi sırasında rektal dublikasyon düşünülen parsiyel kist eksizyonu yapılan olgunun patolojik spesmen incelemesinde matür glial doku görülmesi üzerine sakrokoksigeal teratom düşünülmiş bebek 2. operasyona alınmıştır. Operasyonda kistik kitle önde rektumdan arkada sakrumdan diseke edilerek koksiks ile beraber çıkarılmıştır.
Sonuç
Pelvik bölgede fetal dönemde ultrasonografik olarak gözlenen kistik kitlelerde en çok anal atrezi, intestinal dublikasyon kisti ve over kisti akla gelmekle birlikte bu fetuslarda tip 4 sakrokoksigeal teratomunda olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler