Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Persiste sol vena kava süperior ve fetal aritmi birlikteliği. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S64 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Oya Demirci1,
Işıl Turan Bakırcı1,
Bülent Tandoğan1,
Taner Yavuz2,
Kaan Pakay1,
Hicran Acar Şirinoğlu1,
Fikret Gökhan Göynümer1

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
  2. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiolojisi Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Oya Demirci, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul, demircioya@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
23. haftada fetal aritmi nedeniyle fetal ekokardiyografi yapılan olgunun sunumu amaçlanmıştır.
Bulgular
Fetal ekokardiyografide prematür atrial kontraksiyon saptanan fetuste kalp dört kadran planında korener sinusun belirgin derecede dilate olduğu gözlenmiştir. Korener sinus dilatasyonunu açıklayacak, üç damar trakea planında pulmoner arterin solunda persiste sol süperior vena cava gözlenmiştir.
Sonuç 
Fetal aritmi ve persiste sol vena cava süperior birlikteliği iki teori ile açıklanabilir. Fetal embriyolojik gelişim sırasında kalpte pacemaker dokular sağ ve solda süperior vena cava progenitorlerine yakın iki bölgeden kaynaklanmaktadır. Normal gelişim sırasında, sağdaki bölgeden sinoatrial nodül oluşurken, soldaki pacemaker bölgesi aşağıya korener sinuse doğru göç etmekte ve sol vena cava süperior dejenere olurken bu pacemaker bölgesi iletim özelliğini kaybetmektedir. Persiste sol vena cava süperior varlığında soldaki bu pacemaker bölgesi regrese olmayabilir ve bu bölgeden kaynaklanan anormal elektrofizyolojik iletiler aritmilerle sonuçlanabilir. Ayrıca dilate korener sinus veya dilate sağ atriumun sinoatrial nodül üzerinde oluşturduğu fizyolojik strese sekonder aritmiler oluşabilir. Sonuç olarak persite sol vena kava süperior saptanan fetusler olası fetal aritmi yönünden veya fetal aritmi saptanan fetuslar olası persiste sol vena süperior açısından değerlendirlmelidir. 
Anahtar Kelimeler