Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimesterde fetal prenazal ve nukal kalınlık birbiri ile ilişkili mi?

Halis Özdemir, Hakan Kalaycı, Selçuk Yetkinel, Tayfun Çok, Gonca Çoban, Ebru Tarım

Künye

İkinci trimesterde fetal prenazal ve nukal kalınlık birbiri ile ilişkili mi?. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S64- S65 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Halis Özdemir,
Hakan Kalaycı,
Selçuk Yetkinel,
Tayfun Çok,
Gonca Çoban,
Ebru Tarım

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Yazışma Adresi

Halis Özdemir, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, drhalisozdemir@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 14 Aralık 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Son yıllarda ultrasonografide prenazal kalınlık artışı ile Down sendromu arasında güçlü bir ilişkinin varlığı bilinmektedir. Bu çalışmada benzer mekanizmalarla gelişen bir diğer belirteç olan ense kalınlığı (nukal kalınlık- NF) ile prenazal kalınlık arasında doğrusal bir bağlantının olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntem 
Aralık 2013–Eylül 2014 arası kliniğimize başvuran 17–24 gestasyonel hafta arası 2. basamak ultrasonografisi yapılan toplam 650 öploid ve 5 Down sendromlu fetusun verileri retrospektif olarak incelendi. Prenazal kalınlık, nazal kemik uzunluğu, nukal kalınlık, biyometrik ölçümler (BPD, HC, AC, FL, HL) kaydedildi. Her gestasyonel haftaya göre prenazal kalınlık, prenazal kalınlık-nazal kemik oranın persentil değerleri belirlendi. Prenazal kalınlık ile ense kalınlığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular
Prenazal kalınlık ile gebelik haftası arasında doğrusal bir artış mevcuttu (ortalama değer 17–18. haftada 3. 01, 23–24 haftada 3.76). Prenazal kalınlık /nazal kemik oranı (ortalama değer 17–18. haftada 0.57, 23–24 haftada 0.50) ve prenazal kalınlık / ense kalınlığı oranı (ortalama değer 17–18. haftada 0.96, 23-24 haftada 0.82) gebelik haftası arttıkça hafif bir azalma göstermekteydi. Prenazal kalınlık /nazal kemik oranın 95. persentil değerleri gebelik haftasına göre şöyleydi; 17–18 hafta: 0.75, 18-19 hafta: 0.76, 19–20 hafta: 0.80, 20–21 hafta: 0.74, 21–22 hafta: 0.75, 22–23 hafta: 0.88). Gebelik haftasından bağımsız olarak prenazal kalınlık /nazal kemik oranın 95. persentil değeri 0.76 olarak hesaplandı. Prenazal kalınlık ve ense kalınlığı ölçümleri gebelik haftası ile birlikte artış gösteriyordu. Ancak prenazal kalınlık ile ense kalınlığı arasında istatistiksel olarak güçlü bir doğrusal artış söz konusu değildi (R2 linear: 0.115). Beş down sendromlu hastanın prenazal kalınlık /nazal kemik oranın ortalama değeri ise 1.03 (±0.22) olarak hesaplandı.
Sonuç
Bu çalışma ile down sendromu taraması için yeni eklenen bir belirteç olan prenazal kalınlık /nazal kemik oranın kendi populasyonumuzda 95 persentil değeri 0.76 olarak hesaplandı. Prenazal kalınlık ve nukal kalınlığın oluşum mekanizmaları benzer olsa da, aralarında güçlü bir doğrusal ilişki saptanmamıştır. 
Anahtar Kelimeler