Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Ductus venosus velosite oranları için referans aralıkları

Muhittin Eftal Avcı, Yılmaz Yozgat, İbrahim Polat

Künye

Ductus venosus velosite oranları için referans aralıkları. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S67 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Muhittin Eftal Avcı1,
Yılmaz Yozgat2,
İbrahim Polat1

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
  2. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İzmir
Yazışma Adresi

Muhittin Eftal Avcı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, eftal77@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Ductus venosus (DV) velosite oranları için referans aralıklarını tespit etmek.
Yöntem
20–24. gebelik haftaları arasındaki tekiz gebelikler çalışma grubunu oluştururken, fetal anomalili, gelişim anomalili, tahmini fetal ağırlığı <10 persentil veya >90 persentil olanlar ve maternal medikal hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. DV ven için pik velosite indeksi (DV-PVIV), velositeler (S,v,D,a) ve velosite oranları (S/v, S/D, v/D, S/a, v/a and D/a) hesaplandı. Her gestasyonel haftada her oran için ortalama ve standart deviasyonu değerlendirmede ayrı regresyon modelleri uygulandı.
Bulgular
20–24. gebelik haftaları arasında toplam 594 gebe (20, 21, 22, 23, 24. gebelik haftalarında sırasıyla 85, 88, 170, 67, 184 gebe) ile çalışıldı.
Sonuç
Biz 20–24. gebelik haftalarında DV velosite oranları için referans aralıklarını oluşturduk. Ülkemizde birçok merkezde fetal anomali taramasının bu haftalar arasında gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, bulduğumuz referans aralıklarının kardiyovaskuler anomaliler ile ilgili fetal durumları değerlendirmede yaralı olabileceği görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler