Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Term gebelerde indüksiyon ikilemi: İsosorbid mononitrat veya misoprostol

Muhittin Eftal Avcı, Fatih Şanlıkan, Radia Divlek, Ahmet Göçmen

Künye

Term gebelerde indüksiyon ikilemi: İsosorbid mononitrat veya misoprostol. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S69 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Muhittin Eftal Avcı1,
Fatih Şanlıkan2,
Radia Divlek2,
Ahmet Göçmen2

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
  2. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Yazışma Adresi

Muhittin Eftal Avcı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, eftal77@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Term gebelerde servikal olgunlaşma için kullanılan NO türevi isosorbid mononitrat’ın (IMN) misoprostol ile karşılaştırılarak güvenilirlilik ve etkinliğinin araştırılması.
Yöntem
Servikal olgunlaşma için misoprostol ve isosorbid mononitrat kullanılan 100 term gebe kadın çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; tekil canlı term gebelikler, membranların intakt olması, Bishop skorunun 6’dan az olması. Çalışma dışı bırakılma kriteri ise doğum indüksiyonunun kontrendike olduğu tüm durumlar. Üç grup oluşturuldu. Grup 1’deki kadınlar sadece misoprostol ile indüksiyon yapıldı (n=50); Grup 2’deki kadınlara 12 saat ara ile 2 doz 40 mg IMN uygulandı ve ilk dozdan 24 saat sonra bishop skoru £6 olduğundan oksitosin indüksiyonu başlandı (n=34); Grup 3’deki kadınlara 12 saat ara ile 2 doz 40 mg IMN uygulandı ve ilk dozdan 24 saat sonra bishop skoru<6 olduğundan misoprostol uygulandı (n=16). Primer değişkenler ilaç uygulanmasından doğuma kadar geçen süre ve fetal veya maternal morbiditenin varlığı veya yokluğudur.
Bulgular
Grup 1’de ilaç uygulamasından doğuma kadarki süre anlamlı bir şekilde daha kısaydı. IMN tedavisinin majör bir fetal ve maternal yan etkisi görülmemiştir. Grup 2’de taşisistol insidansı anlamlı düzeyde daha azdı (p<0.05) fakat sezaryen oranı, hiperstimülasyon insidansı ve yenidoğan sonuçlarında anlamlı bir farklılık izlenmedi.
Sonuç
40 mg 2 doz IMN’nin vajinal uygulanması term gebeliklerde servikal olgunlaşmayı indükler. Spesifik tedavi veya acil sezaryen gerektirecek ciddi bir maternal veya fetal yan etki tanımlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler