Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Maternal hemoglobin ile doğum ağırlığı ve doğum kilosu arasındaki ilişki

Yunus Yıldız, Emre Özgü, Elif Gül Yapar Eyi

Künye

Maternal hemoglobin ile doğum ağırlığı ve doğum kilosu arasındaki ilişki. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S70 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Yunus Yıldız,
Emre Özgü,
Elif Gül Yapar Eyi

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Elif Gül Yapar Eyi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, elifgulyapar@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmanın amacı maternal hemoglobin ile doğum ağırlığı ve kilosu arsındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntem
Çalışma retrospektif olarak, ocak 2010 ile aralık 2011 arasında doğum yapan toplam 32.000 Türk gebe hasta kayıtları taranarak oluşturuldu. Hemoglobin verileri, bebek doğum kiloları ve boyları retrospektif olarak kayıt edildi. Bu değerler kendi aralarında karşılaştırıldı ve korelasyon durumu araştırıldı.
Bulgular
Yüksek hemoglobin değerleri yüksek doğum kiloları ile ilişkili bulundu (OR 1.08; %95 güven aralığı 1.05–1.11; p=0.00) ve maternal hemoglobin ile doğum kilosu/boyu arasında pozitif korelasyon saptandı (p=0.00). Düşük hemoglobin değerleri düşük doğum boyu ile ilişkili bulundu (p=0.00).
Sonuç
Türk kadınlarında düşük maternal hemoglobin değeri, düşük doğum kilosu ve boyu ile ilişkili bulundu. Düşük hemoglobin değerleri, plasental doku oksijenlenmesini bozarak direkt in utero fetal gelişim geriliğine yol açabilir veya maternal beslenme bozukluğunun indirekt göstergesi olabilir. Her iki durumda da bu çalışma, anemi tedavisinin daha iyi fetal sonuçlar ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler