Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gerçek umbilikal kord düğümünün fetal prognoza etkisi: İki olgu sunumu

Ahmet Yalınkaya

Künye

Gerçek umbilikal kord düğümünün fetal prognoza etkisi: İki olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S70 - S71 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Ahmet Yalınkaya

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Ahmet Yalınkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır, ayalinkaya@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Fetal gelişme kısıtlılığına ve in utero mort fetüse yol açan, postpartum gerçek umbilikal kord düğümü saptanan olguları değerlendirmektir.
Bulgular
Olgu 1: ÇA 35 y, G3P2Y2 kadın 35w6d iken fetal gelişme geriliği nedeniyle başvuran kadının ilk muayenesinde; 117 kg, 168 cm (BMI 41.45 kg/m2) ve tansiyonu (TA) 140/90 mmHg idi. Son adet tarihine göre 35w6d, ultrasonografide 33w0d, 2.164 g ve %5 persantilde izlendi. Atrial septum geniş (ASD?), arteria carotis geniş ve amniyon sıvısı normal izlendi. Doppler ultrasonda ve NST’de patoloji saptanmayan olgu haftalık takibe alındı. İki hafta sonra aşırı fetal göğüs hareketleri izlendi. Son takipte 120 kg ve 160/100 mmHg tansiyonu olan anne 38w4d iken eski seksiyo nedeniyle sezaryene alındı, 2715 g, 10-10 APGAR’lı kız bebek doğurtuldu. Umbilikal kordonda iki gerçek düğüm olduğu görüldü. Postpartum fetal ve maternal bir komplikasyon izlenmedi, şifa ile taburcu edildi. Olgu 2: FB 36 y G2P1Y1, IVF gebeliği olan olgu, 18. gebelik haftasında gelişme geriliği ve oligohidramniyoz nedeniyle başvurdu. Yapılan ultrason muayenesinde; simetrik gelişme geriliği, kalpte atrial genişlik, hiperekojenik barsak ve oligohidramniyoz saptandı. Hastaya amniyosentez yapıldı, normal karyotip bulundu. Gebeliğin 24. haftasında amniyotik sıvının normalleştiği, baş ölçümlerinin normal persantile yükseldiği diğer fetal biyometrilerin <%1 persantilin altında seyrettiği ve asimetrik bir gelişme gösterdiği izlendi. İki haftada bir takip edilen olgu 36. aftaya kadar aynı paralellikte seyretti ve Dopller ultrasonunda patoloji saptanamadı. Son 38. haftadaki muayenesinde fetüsün eks olduğu saptandı. Eski seksiyo nedeniyle sezaryene alındı, 2055 g 0/0 APGAR’lı erkek bebek doğurtuldu, fetal umbilikal kordonda iki kez gerçek düğüm olduğu saptandı. Fetal anatomik anomali izlenmedi.
Sonuç
Asimetrik gelişme geriliği, oligohidramiyos, kalpte ASD görünümü veren, Doppler ultrasonografide patoloji saptanamayan olgularda gerçek umbilikal kord düğümü düşünülmelidir ve fetüs viabilite kazandıktan sonra yakın takibe alınmalı, 34. gebelik haftasından sonra hospitalize edilmeli ve erken doğum düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler