Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Karaciğer transplantasyonu ve gebelik. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S73 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Mehmet Kulhan,
Nur Gözde Kulhan,
Ümit Arslan Yaykı,
Cenk Yaykı,
Paşa Uluğ,
Yusuf Yıldırım

  1. Erzincan Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan
Yazışma Adresi

Mehmet Kulhan, Erzincan Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan, mehmet_kulhan@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Transplantasyon, çok sayıda edinilmiş ve konjenital karaciğer bozuklukları için kullanılabilir ve başarılı bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Çalışmalar gebelik öncesi alıcı greft fonksiyonları normal olan hastalarda gebeliğin iyi tolere edildiğini ve olumlu neonatal sonuçların olduğunu göstermiştir. Obstetrik komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde karaciğer transplantasyonu sonrası gerçekleşen gebeliklerde, normal gebe populasyonuna göre hipertansiyon, preeklampsi, sezaryen ile doğum, intrauterin gelişme geriliği, diabetes mellitus, anemi, enfeksiyon ve preterm doğum daha sık görülmektedir. Optimal maternal ve fetal sonuçların elde edilebilmesi için bu hastalar multidisipliner bir yaklaşımla izlenmelidir. Bu olgu sunumunda yaklaşık 12 ay önce karaciğer transplantasyonu yapılmış hastamınızın gebelik takibi ve sonuçları tartışılmıştır.
Yöntem
Bu olgu sunumunda yaklaşık 12 ay önce karaciğer transplantasyonu yapılmış hastamınızın gebelik takibi ve sonuçları tartışılmıştır.
Bulgular
26 yaşındaki primipar hastaya otoimmün hepatit nedeniyle gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 12 ay önce kardeşinden alınan karaciğer transplante edilmiş olup, hasta immünsüpresyon amacıyla hergün 4 mg takrolimus ve 5 mg prednison kullanmaktaydı. Hastaya olası riskler ve komplikasyonlar anlatıldı hasta bu riskleri kabul ederek gebeliğin devamını arzuladı. Bu sırada hastadan alınanan gebelik rutinleri normaldi. Gebenin takiplerinde ikili tarama testinde risk artışı yoktu. 20. gebelik haftasında yapılan 2. düzey ultrasonografik incelemesinde herhangi bir anomaliye rastlanmadı. 28. gebelik haftasında bulantı ve abdominal ağrı şikayeti ile başvuran hastanın yapılan laboratuar incelemelerinde herhangi bir patoloji izlenmedi. Karaciğer fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyonları normaldi. Obstetrik ultrasonda herhangi bir anormalliğe rastlanılmadığı gibi NST’de kontraksiyon izlenmedi. Hasta hospitalize edilerek semptomatik tedavi edildi. İki gün sonra bütün rutinleri tekrarlanan hastada herhangi bir patolojiye rastlanmadı; bunun üzerine hasta taburcu edilerek rutin gebelik takiplerine devam edildi. 36. gebelik haftasına kadar aylık, sonrasında haftalık olarak takip edildi. Hastaya ilk 3 ay folik asit ve sonrasında doğuma kadar demir takviyesi yapıldı. immünsüpresyon amacıyla hergün 4 mg takrolimus ve 5 mg prednison gebelik boyunca devam edildi hastada klinik olarak herhangi bir şikayet olmadı ve fetüsün antenatal değerlendirmelerinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Hasta gebeliğin 41. haftasında doğum ağrılarının başlaması üzerine hastanemize başvurdu baş pelvis uyumsuzluğu ve tahmini fetal ağırlığın 4000 g’ın üzerinde olması nedeniyle sezaryanla 4720 gram erkek bebek 8 apgarla canlı olarak doğurtuldu. Postoperatif dönemde anne ve yenidoğanda herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif KCFT’leri normal idi.
Sonuç
Organ transplantasyonu sonrasında gebelik maternal ve fetal sonuçların yanı sıra, transplante edilen organ ve diğer sistemler üzerine etkileri açısından değerlendirilmeli ve yüksek riskli gebelik kategorisinde oldukları unutulmaması gereken bu olgular, olası gebelik komplikasyonlarına karşı yakın izlem altında olmalıdırlar. 
Anahtar Kelimeler