Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte tiroid fonksiyon testleri için gestasyon spesifik referans aralıkları

Süleyman Akarsu, Filiz Akbıyık, Zeliha Günnur Dikmen

Künye

Gebelikte tiroid fonksiyon testleri için gestasyon spesifik referans aralıkları. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S75 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Süleyman Akarsu1,
Filiz Akbıyık2,
Zeliha Günnur Dikmen2

  1. İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
  2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
Yazışma Adresi

Süleyman Akarsu, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, suleymanakarsu@hotmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Maternal tiroid fonksiyon bozukluğu; gebelikte intrauterin büyüme geriliği, preterm doğum gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Gebelikte tiroid fonksiyon testleri, mevcut tiroid hastalığının monitorizasyonu veya tiroid fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır ancak gebe olmayanlara ait referans aralıklarının kullanılması gebelerin yanlış tanı almasına neden olmaktadır. Uluslararası kılavuzlar, serbest tiroksin (sT4), serbest triioyodotironin (sT3) ve tiroid stimüle edici hormon (TSH) için laboratuvarların kendi referans aralıklarını belirlemelerini önermektedir. Bu çalışmanın amacı, tiroid fonksiyon testleri için gebe Türk kadınlarına ait gestasyon spesifik referans aralıklarının saptanması ve gebe olmayan kadınlar ile karşılaştırılmasıdır.
Yöntem
Serum örnekleri 2460 gebeden ve 220 gebe olmayan sağlıklı kadından elde edildi. Yaşları 18–45 yaş arasında değişen gebelerin %39’u (n=945) ilk trimester, %45’i ikinci trimester (n=1120) ve %16’sı (n= 395) üçüncü trimesterda idi. TSH, sT4 ve sT3 düzeyleri, Abbott Architect i2000SR analizöründe kemilüminesan mikropartikül immün yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular
Gestasyon spesifik referans aralıkları, ilk trimesterda TSH için 0.49–2.33 mIU/L, sT4 için 10.30–18.11 pmol/L ve sT3 için 3.80–5.81 pmol/L olarak bulundu. İkinci trimesterda TSH için 0.51–3.44 mIU/L, sT4 için 10.15–18.15 pmol/L ve sT3 için 3.69–5.90 pmol/L olarak saptandı. Üçüncü trimesterda TSH için 0.58–4.31 mIU/L, sT4 için 9.85–17.89 pmol/L ve sT3 için 3.67–5.81 pmol/L olarak belirlendi. TSH, sT4 ve sT3 için belirlenen gestasyon spesifik aralıklar, gebe olmayan kadınlara göre anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.005).
Sonuç
ATA (American Thyroid Association) kılavuzu, topluma özgü referans aralıklarının yokluğunda TSH üst sınırını ilk trimester için 2.5 mUI/ml, ikinci ve üçüncü trimesterlar için 3 mUI/ml olarak önermektedir. Sabit universal cut-off değerleri yerine trimester-spesifik referans aralıklarının kullanılması, gebelikteki tiroid fonksiyon bozukluklarının tanınması ve gebelerin uygun tedavi almasını sağlayarak maternal ve fetal komplikasyonlarını önler. 
Anahtar Kelimeler