Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Obstetrik acillerden vulvovajinal hematom: 4 yıllık sonuçlarımz. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S78 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Özlem Yörük,
Ayşegül Öksüzoğlu,
Elif Gül Yapar Eyi,
Burcu Kısa Karakaya,
Necati Hançerlioğulları

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Özlem Yörük, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, ozlemese@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Vajinal doğum sonrası vulvo vajinal hematomlar az rastlanan (1/1000) ancak yaşamı tehdit edebilen obstetrik acillerdendir. Hematomlar sıklıkla çevre dokulara uygulanan epizyotomi ya da operatif doğum sonrası gelişirse de, insizyon ya da laserasyon olmaksızında pseudoanevrizma, travmatik arterio venöz fistül nedeni ile de görülebilir.
Yöntem
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2010–2013 yılları arasında vulvovaginal hematom nedeni ile müdahale edilen 52 olgunun demografik, obstetrik verileri, semptom ve muayene bulguları, hematolojik ve biokimyasal parametreleri, vaginal hematom gelişmemiş 52 vaginal doğuma ait değerlendirmeler ile karşılaştırıldı. Doğum salonu çalışma dönemleri, personel ile uyum ve vardiyalar ile ilişki, gözden geçirilerek maliyet analizleri çıkarıldı.
Bulgular
Hepsi infralevator olan 52 vulvovaginal hematom ile 31163 vajınal doğumda insidans %0.16 olarak bulundu. Vulvovaginal hematomlu bütün hastaların farmakolojik indüksiyon aldığı görüldü. 37’si epizyotomili, 15’ i epizyotomisiz gerçekleşen 52 doğumun hastaların %23’ünde eylem ve doğum sırasında personel ile uyum sorununun dosyaya kayıt edildiği görüldü. Hematom gelişen doğumların %73’ünün hafta içi ve %59.6’ının 0800–1600 vardiya dönemi haricinde gerçekleştiği, 48 (%92) hastanın öncelikle vulvada ve perinede ağrı nedeni ile değerlendirildiği, 31(%59.6) hastada doğumdan sonra ilk 6 saat içinde hematomun tesbit edildiği, iki hastada hemen doğum sonrası dönemde koagülopati belirlendiği ve hemoglobin düşüşünün tanı konan dönemde ortalama 2.8 g/dl olduğu saptandı. 37 (%71.2) hastada transfüzyon gerektiği ve bu hastaların 35 (%96.2) ine ikiden fazla eritrosit süspansiyon transfüzyonu uygulandığı görüldü. Dosya değerlendirmesinden, olguların hepsinde, genel anestezi altında, hematom alanının açılarak kanama odağının eksplore edilmeye çalışıldığı, bir hastada supralevator hematom düşünülerek laparotomiye geçildiği anlaşıldı. Maliyet ve hastanede kalış süresinin anlamlı olarak arttığı belirlendi.
Sonuç
Vulvovaginal hematomun erken tanısı, doğum sonrası dikkatli doğum kanalı kontrolü yanında doğum sonrası perineal ağrı yakınması olan gebenin hemen ve tekrar dikkatli muayenesi ile konur. Hematom tesbit edildiğinde ise açık drenaj uygulanması morbiditeyi azaltacaktır. 
Anahtar Kelimeler