Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Pomeroy tekniği tubal ligasyon sonrası intrauterin gebelik: olgu sunumu

Mustafa Ulubay, Mustafa Öztürk, Uğur Keskin, Fahri Fıratlıgil, Aytekin Aydın, Müfit Yenen

Künye

Pomeroy tekniği tubal ligasyon sonrası intrauterin gebelik: olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S33 - S34 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Mustafa Ulubay1,
Mustafa Öztürk2,
Uğur Keskin1,
Fahri Fıratlıgil1,
Aytekin Aydın2,
Müfit Yenen1

  1. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
  2. Etimesgut Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
Yazışma Adresi

Aytekin Aydın, Etimesgut Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, aytekinaydın48@hotmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Pomeroy tekniği, en sık kullanılan tubal sterilizasyon yöntemi olup; fallop tüpünün bir kısmının laparoskopi, mini laparotomi veya sezaryen ile eş zamanlı çıkarılması işlemidir. Literatürü incelediğimizde, tubal sterilizasyon yöntemleri sonrası, en sık tubal ektopik gebelik oranlarında artış izlenirken, intrauterin gebelikler ise pearl indeksine göre, yılda 1000’de birden daha az vakada izlenebilmekte iken; bu oran 10 yılda 1000’de 7.5’lara çıkabilmektedir. Bu olguda, 3. gebeliği sonrası sezaryen ile eş zamanlı pomeroy tekniği ile tubal ligasyon uygulanmış ancak 2 yıl sonunda yöntem başarısızlığı nedeniyle spontan gebe kalan hastadan bahsedildi. 38 yaşında multipar bayan hasta (gravida 3; parite 3), 4. çocuğuna gebe iken polikliniğimize rutin kontrol muayenesi amacıyla başvurdu. Hastanın anamnezinden, 2 yıl önce dış merkezde 3. gebeliği sonrası sezaryen ile eş zamanlı pomeroy yöntemi ile tubal ligasyon uygulandığı anlaşıldı. Hastanın 4. doğumu sezaryen ile gerçekleştirildi. Operasyon esnasında bilateral Fallop tüplerinin pomeroy yöntemi ile ligate edildiği görüldü. Sonuç olarak pomeroy tekniği uygulanarak tubal ligasyon uygulanmış hastaların, tekniğin olası komplikasyonları ve başarısızlık oranları hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler