Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Postpartum kanamaya neden olan uterin inversiyon olgu sunumu

Feyza Özçelik, Kaddafi Özçelik, Arzu Aydın

Künye

Postpartum kanamaya neden olan uterin inversiyon olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S19 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Feyza Özçelik,
Kaddafi Özçelik,
Arzu Aydın

  1. Niğde Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Kliniği , Niğde
Yazışma Adresi

Feyza Özçelik, Niğde Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Kliniği , Niğde, feyzadr2004@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Uterine inversiyon (ters dönme) doğumun üçüncü evresinin sık rastlanmayan ve hayatı tehdit edebilen bir komplikasyonudur. Puerperal inversiyon sıklığı çalışmalarda 550’de bir ile bir kaç binde bir arasında değişmektedir. Doğumdan sonra meydana gelen uterus inversiyonu acilen tanınmalı ve tedavi edilmelidir, aksi halde anne ölümlerine kadar gidebilen uterin atoni, kanama ve şok tablosuna neden olabilir. Biz bu vakada primipar bir hastada normal doğum sonrası inversiyon olup kanama nedeni ile atoniye girip operasyon ile uterusun normal haline getirilmesi ve atoniye yaklaşım olgusunu sunduk.
Olgu
Hasta 20 yaşında nullipar olup gebeliğin 40. haftasını doldurmuş düzenli kasılmaları olması üzerine doğumhaneye alınmıştır. Bilinen bir hastalığı olmayan,gebeliğinde takipli ve tüm tetkikleri normal olan bir gebedir. Doğum oksitosin verilmesi sonucu 12 saat sonra gerçekleşmiştir. Sağlıklı 3000 kg erkek çocuk doğmuştur. Plasenta yaklaşık yarım saat sonra tamamen ayrılmış olup doğum sonrası normal bir kanama hali mevcuttur. Daha sonra yapılan spekulum muayenesinde servikal os izlenmeyip inversiyon şüphesine düşmemizi sağlayan vajinal muayenede elle palpe edilebilen kitle görünümü ve kanamanın artması görülmüştür. Yapılan batın ultrasonografide fundus yerinde izlenmemiştir. Elle müdaheleye uygun olmayan ve kanamanın artmış olması atoni hali görülmesi üzerine hasta operasyona alınmıştır. batın phanensitel kesi ile açılarak uterin inversiyon hali görülmüştür. Elle alttan kontrollü bir şekilde uterus normal seyrine getirilmiştir. Sonrasında uterusun gevşek olması üzerine uterin masaj yapılıp, oksitosin enjeksiyonu ve mayi içinde verilmesi ile toplaması sağlanmıştır. Yapılan hemoglobin kontrolü 7 hgb olup 2 ünite eritrosit replasmanı yapılmıştır. Hastanın genel durumunun iyi olması üzerine 3 gün sonra şifaen taburcu edilmiştir.
Sonuç
Uterin inversiyon uterus funudusunun ters dönüp serviksten dışarı çıkması halidir. Genelde doğumun 3. aşaması olan plasenta ayrılması esnasında görülür. Sık rastlanmayan bir komplikasyondur. Serviksi geçme derecesine göre 3 gruba ayrılır. Nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Uterin inversiyon vakaları sonucu ortalama kan kaybı yapılan çalışmalara göre 500–2500 ml arası olup yapılan 11 inversiyon vakası sonrası replasman yaklaşık 2 veya 5 ünite arasıdır. Tek bir vakada kardiyak arrest görülmüştür. İnversiyon yönetimi cerrahi olmayan ya da cerrahi olarak elle redüksiyon şeklindedir. Bizim bu olgumuzda cerrahi olarak elle redüksiyon yapılıp, atoni haline müdahale edilmiş olup histerektomiye gerek duyulmamıştır. 
Anahtar Kelimeler