Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Hiperkoil umbilikal kord ve battledore plasenta. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S23 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Ayşe Nur Çakır Güngör,
Servet Hacıvelioğlu,
Evren Çavuş,
Merve Atar

  1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale
Yazışma Adresi

Ayşe Nur Çakır Güngör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale, dr_aysecakir@hotmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 15 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

36 yaşında G1 P0 embryo transfer tarihine göre 35 hafta 6 gün in vitro fertilizasyonla gebe kalmış olan hasta acil servise su gelişi ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde gestasyonel diabet dışında özellik olmayan hastanın ultrasonografisinde BPD: 34 hafta 3 gün AC: 33 hafta FL: 32 hafta ile uyumlu olduğu izlendi. Tahmini fetal ağırlığı 1900 gram idi. Amniyon mayi miktarı azalmış, NSTleri reaktif olan hastanın bebek hareketleri iyi, vajinal muayenesinde %70 silinme ve 4 cm açıklığının olduğu ve defleksiyon geldiğinin tespiti üzerine sezaryenle doğumuna karar verildi. Sezaryende bebek çıkarıldıktan sonra umbilikal kordun hiperkoil halde olduğu ve plasentanın battledore plasenta olduğu tespit edildi. Bebeğin 3. ve 5. dakika APGAR skorları 7 ve 9 idi. 1830 gram olan bebeğin yenidoğan muayenesinde düşük doğum ağırlığı dışında problem yoktu. In vitro fertilizasyon ile oluşan gebeliklerde olumsuz gebelik sonuçlarıyla karşılaşma riski spontan gebeliklere göre artmıştır. Bizim hastamızda da düşük doğum ağırlığının nedeni olarak battledore plasenta ve hiperkoil umbilikal kord dışında özellik yoktu. Literatürde hiperkoil kordla intrauterin gelişme geriliği arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar mevcut olmakla birlikte hastamız literatürde tanımlanan hem Battledore plasenta hem de hiperkoil umbilikal kordun olduğu ilk vakadır. 
Anahtar Kelimeler