Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Mekonyum ileuslu bir fetal kistik fibrosis olgusunda intrakranial periventriküler kalsifikasyon

Murat Aksoy, Oya Demirci

Künye

Mekonyum ileuslu bir fetal kistik fibrosis olgusunda intrakranial periventriküler kalsifikasyon. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S26 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Murat Aksoy,
Oya Demirci

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Yazışma Adresi

Murat Aksoy, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, drmurataksoy@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Dilate barsak ansları ve hiperekojen barsak görünümü, birlikte, prenatal ultrasonografik değerlendirmede öncelikle mekonyum ileusu ve kistik fibroz tanısını akla getirmektedir. 2. düzey ultrasonografi için kliniğimize başvuran 34 yaşında ilk gebeliğini yaşayan 22 haftalık gebenin ultrasonografisinde bu bulgulara ek olarak intrakranial periventriküler kalsifikasyonlar saptanmıştır. Hastanın perinatal enfeksiyonlar açısından taraması negatif saptanmıştır. Genetik danışma sonrasında kordosentez ile fetal kan örneği alınarak kistik fibrosis tanısı doğrulanmıştır. Durumu hakkında bilgilendirildikten sonra miadında doğumu gerçekleşen hastanın bebeği postpartum 3. ayda exitus olmuştur. Periventriküler kalsifikasyonlar, sıklıkla perinatal enfeksiyonların bulgusudur. Kistik fibrozda da görülebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler