Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Üçüncü trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: Antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış

İbrahim Alanbay, Emre Karaşahin, Mustafa Öztürk

Künye

Üçüncü trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: Antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S33 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

İbrahim Alanbay1,
Emre Karaşahin1,
Mustafa Öztürk2

  1. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
  2. Etimesgut Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
Yazışma Adresi

Emre Karaşahin, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelik sırasında saptanan kanamalarda doğru tanı için en önemli kriter kanamanın plasenta ile olan ilişkisidir. Doğru yaklaşım için doğru anatomik tanı, gebelik kanamalarında önem taşır. Koryonik plak altında, myometrium ile plasental membran ve/veya plasenta sınırı arasında oluşursa subkoryonik hematom adı verilir.
Olgu
Olgumuz nadir bir vaka olarak, 3. trimestrde masif subkoryonik hematomla preplasental hematomun aynı olguda görülmesidir. Subkoryonik ve preplasental kanamalar benzer patogenez ve klinik özellikleri taşır. Bizim olgumuzda masif subkoryonik kanama 3. trimesterde fetal perfüzyonu etkilemeden 5 haftadan fazla persiste etmiştir.
Sonuç
Masif subkoryonik kanamalar doğuma kadar persiste olarak sağlıklı doğum ile sonuçlanabileceği gibi, kötü gebelik prognozlarına da yol açabilir. Masif subkoryonik kanamalarda sabırlı, fetal ve maternal hemodinaminin yakın takibi önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler