Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Sezaryen esnasında insidental olarak rastlanan over tümörü. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S34 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Mustafa Ulubay1,
Mustafa Öztürk2,
Fahri Fıratlıgil3,
Emre Karaşahin3,
Ulaş Fidan3,
Uğur Keskin3,
Müfit Yenen3

  1. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara;
  2. Etimesgut Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
  3. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Yazışma Adresi

Emre Karaşahin, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, dremrekarasahin@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Overin müsinöz tümörleri, seröz over tümörlerinden sonra en sık karşımızı çıkan epitelyal over tümörlerindendir. Gebelik esnasında en sık karşımıza çıkan benign over tümörü matür kistik teratom iken, malign olarak ise en sık disgerminom ile karşılaşmaktayız. Ancak yine de gebelik esnasında over tümörleri ile nadir olarak karşılaşmaktayız. Olguların bir kısmı, rutin antenatal takipler sırasında ultrasonografi ve fizik muayene ile tanı alırken, diğer bir kısmı ise insidental olarak sezaryen sırasında karşımıza çıkmaktadır. Bu olguda, 30 yaşında nullipar hastada, baş-pelvis uyumsuzluğu endikasyonu nedeniyle sezaryen ile doğumu gerçekleştirildiği esnada insidental olarak tespit edilen over tümöründen bahsedildi. Olguda da sağ ovaryan yaklaşık 3 cm olarak izlenen kistik kitle sezaryen esnasında eksize edilerek intraoperatif frozen incelemeye gönderilmiş olup, sonucun atipik prolifetatif (non-invaziv) musinöz over tümörü olarak rapor edilmesi üzerine ooferektomi uygulanarak operasyon sonlandırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler