Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Intrapartum transperineal ultrasonografi ile ‘angle of progression’ (ilerleme açısı) ve ‘head-perineum distance’ (baş-perine mesafesi) ölçümlerinin birbirleriyle ve klasik vajinal muayene ile korelasyonu ve doğum şekli prediksiyonundaki yeri

Erdinç Sarıdoğan, Özlem Moraloğlu, Salim Erkaya, , Burak Ersak, Nurten Asmalı

Künye

Intrapartum transperineal ultrasonografi ile ‘angle of progression’ (ilerleme açısı) ve ‘head-perineum distance’ (baş-perine mesafesi) ölçümlerinin birbirleriyle ve klasik vajinal muayene ile korelasyonu ve doğum şekli prediksiyonundaki yeri. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S37 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Erdinç Sarıdoğan,
Özlem Moraloğlu,
Salim Erkaya, ,
Burak Ersak,
Nurten Asmalı

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Erdinç Sarıdoğan, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İntrapartum transperineal ultrasonografi (ITU) ile ‘angle of progression’ (AOP) ve ‘head-perineum distance’ (HPD) ölçümü yapmak; bu değerlerin birbirleriyle, klasik vajinal muayeneyle ve yenidoğan apgar skorlarıyla korelasyonunu test etmek ve doğum şekli prediksiyonundaki önemini belirlemek.
Yöntem
Termde, aktif doğum eyleminde, membran rüptürü olan, sefalik prezentasyonda ve tekil 67 nullipar ve multipar gebeyi araştırdık. Sagital ve transvers düzlemde transperineal ultrasonografi ölçümlerini yaptık. Hemen ardından yapılan klinik vajinal muayene bulgularını, doğum şeklini ve yenidoğan bilgilerini kaydettik. Verileri, uygun analiz yöntemlerini kullanarak kıyasladık.
Bulgular
AOP ile HPD ölçümleri birbirleriyle korelasyon gösterdi (r=-0.569, p<0.001). Baş seviyesi ile AOP (r=0.606, p<0.001) ve HPD (r=-0.730, p<0.001) ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. AOP ve HPD ile 1. ve 5. dakika apgar skorları arasındaki ilişki anlamsızdı (AOP ile 1. dakika apgar skoru arasında r=-0.118, p=0.343; AOP ile 5. dakika apgar skoru arasında r=0.165, p=0.181; HPD ile 1. dakika apgar skoru arasında r=0.226, p=0.066; HPD ile 5. dakika apgar skoru arasında r=-0.073, p=0.555). Sezaryen ile doğumlarda AOP’de azalma (p=0.004) ve HPD’de artma (p<0.001) lehine bulgular saptandı. ROC analizinde doğum şekli prediksiyonunda AOP (AUC=0.815 ve p=0.004) ve HPD (AUC=0.881 ve p=0.001) ölçümleri anlamlı sonuçlandı.
Sonuç
ITU ile ölçülen AOP ve HPD hem birbirleriyle hem de fetal baş seviyesi ile korelasyon gösterdi. Bu parametreler doğum şekli prediksiyonunda da anlamlı yer aldı. ­
Anahtar Kelimeler