Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelik tanısı ile birlikte saptanan anemi prevelansı. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S41 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Mustafa Öztürk1,
Özlem Öztürk2,
Mustafa Ulubay3,
Emre Karaşahin3,
Taner Özgürtas2,
Müfit Yenen3,
Aytekin Aydın1

  1. Etimesgut Asker Hastanesi, Ankara
  2. GATA Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
  3. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Yazışma Adresi

Aytekin Aydın, Etimesgut Asker Hastanesi, Ankara, aytekinaydın48@hotmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelikte ilk trimesterde anemi, hemoglobin (Hb) düzeyinin 100 cc kanda 11 g’dan daha düşük olduğu durumdur. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre ise gebelikte anemi, her üç trimester için Hb değerinin 11 g/dl’nin altında olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyadaki gebe kadınların yarısından fazlasının anemik olduğu tahmin edilmektedir. Gebelikte anemi global bir halk sağlığı problemidir. Bu problemin görülme prevelansı gelişmiş ülkelerde (%18) ve gelişmekte olan ülkelerde (%35–75) olarak bildirilmiştir. Bu çalışmalar gebelik boyunca saptanan anemi prevelansı olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde gebe olan populasyonda gebelik saptandığı birinci trimesterda mevcut anemi prevelansı hesaplamayı amaçladık.
Yöntem
Bu çalışma; 2012–2014 yılları arasında adet gecikmesi nedeniyle başvuran ve gebelik tanısı konulan 5225 gebe kadında, anemi prevelansının saptanması için düzenlenmiş kesitsel tipte bir araştırmadır. Hb değeri 11–9.5 mg/dL hafif, 9.5–8 mg/dL orta ve 8 mg/dL altıda ağır anemi olarak kabul edildi.
Bulgular
Gebe populasyonumuzda gebelik tespit edildiğinde hafif anemisi olan gebelerin oranı %16.6’dır. Orta anemi olan gebe oranı ise %3’dür. Hb değeri 8 mg/dL altında olan ağır anemi ise %0.28’dir. Genel populasyonda gebelik tespitinde anemi prevelansı ise %19.98’dir.
Sonuç
Anemi gelişmekte olan ülkelerde maternal mortalite için önemli bir risk faktörüdür. Erken gebelikte düşük Hb değeri erken eylemi 3 kat, gestasyon yaşına göre küçük bebek olaması olasılığını 2 kat artırdığı literatürde belirtilmiştir. Çalışmamız ile ülkemizde gebelik tespitinde anemi olan hastaların prevelansını saptamış olduk. Anemik olguların ideal olarak prekonsepsiyonel dönemde tanınması ve gebeliğin, uygun koşullar elde edilince önerilmesi daha uygundur. 
Anahtar Kelimeler