Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal abdomen volume: preliminary results for fetal weight estimation

Halil Gürsoy Pala, Burcu Artunç Ülkmen, Faik Mümtaz Koyuncu, Yıldız Uyar, Yeşim Bülbül

Künye

Fetal abdomen volume: preliminary results for fetal weight estimation. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S412 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Halil Gürsoy Pala1,
Burcu Artunç Ülkmen2,
Faik Mümtaz Koyuncu2,
Yıldız Uyar2,
Yeşim Bülbül 2

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Perinatology Division, Faculty of Medicine, Celal Bayar Unıversity, Manisa
  2. Department of Obstetrics and Gynecology, Perinatology Division, Faculty of Medicine, Celal Bayar Unıversity, Manisa
Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
To compare the accuracy of birth-weight predicting model derived from two-dimensional (2D) ultrasound parameters and from total fetal abdomen volume measured by three-dimensional (3D) ultrasound imaging.
Yöntem
Healthy late third-trimester 80 fetuses within 5 days of delivery were prospectively examined using 2D and 3D ultrasound. Measurements were performed using 2D ultrasound for standard fetal biometry and 3D ultrasound for fetal abdomen volume. Estimated fetal weight (EFW) was obtained using Williams formula. Fetal abdomen volume was analyzed using the VOCAL imaging analysis program.
Results 
Based on 80 pregnancies, mean maternal age was 26.07±5.63. Mean gestational age was 38.4±1.35 weeks at birth. Mean estimated fetal weight was 3223.64±513.07 grams in Williams formula and mean neonatal birth weight was 3239.89±540.97 grams. Mean fetal abdomen volume was 885.54±205.69 cm3. Correlation analysis revealed that fetal abdomen volume was significantly correlated with neonatal birth weight (p=0.0001; r=0.575).
Conclusion 
The precision of fetal weight estimation can be improved by adding fetal abdomen volume measurements to conventional 2D biometry. New models that consider fetal abdomen volume may offer new insight into the contribution of soft tissue development to weight estimation. 
Anahtar Kelimeler