Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimesterde koroid pleksus ölçümleri. Belirgin asimetri sonrası midtrimesterde bilateral ventrikülomegali: Ardışık 35 olgu analizi

Elif Gül Yapar Eyi, Burçin Salman Özgü

Künye

İlk trimesterde koroid pleksus ölçümleri. Belirgin asimetri sonrası midtrimesterde bilateral ventrikülomegali: Ardışık 35 olgu analizi. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S43 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Elif Gül Yapar Eyi,
Burçin Salman Özgü

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Elif Gül Yapar Eyi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara , elifgulyapar@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Ventriküllerin içerisinde yer alan koroid pleksuslar, beyin omurilik sıvısı üretimi, beyin metabolitlerinin temizlenmesi yanında çok sayıda peptid, büyüme faktörü ve sitokin salgılayarak santral sinir sisteminin erken gelişiminde kritik rol alır. Hücre içi glikojen içeriği yüksek telensefalik koroid pleksusların şişmesi, ilk trimesterde koryoid pleksusların görüntülenebilmesini sağlar. Sepulveda ve arkadaşları tarafından tanmlanan, koroid pleksusun oluşturduğu ultrasonografik "kelebek bulgusu" yapısal serebral anomali tespitinde de kullanılan bir belirteçtir. Çalışma ilk trimester koryoid pleksus ölçümlerinde referans değerlerin belirlenmesini hedeflemektedir.
Yöntem
11–14 gebelik haftaları arasında toplam 35 hastanın verileri çalışmaya alındı. Fetal yapısal anomali ve kombine tarama testi için başvuran gebelerin sonografik muayenelerinde fetal situs belirlendi; ikisi dizigotik ikiz olmak üzere toplam 33 gebeden koroid pleksus ölçümleri sağ ve sol koryoid pleksustan en uzun boy, en geniş en, çevre ve alan olmak üzere iki uygulayıcı tarafından alındı. Biparyetal çap (BPD), baş-popo mesafesi (CRL), ense saydamlığı (NT) ve kafa içi saydamlıklar, midserebral arter akımları (MCA) görüntülenerek kaydedildi. Verilerin analizi SPSS 21 ve Techplot programında eşleştirilmiş örnekli t testi, varyans analizi, grafikler ile gerçekleştirildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular
35 fetusun sağ ve sol koryoid pleksus ölçümleri arasında, en-boy, çevre ve alan değerlendirmelerinde, istatistiksel olarak anlamlı fark kaydedilmedi. Sağ koryoid pleksusun ileri derecede küçük olduğu bir olguda 24. haftada 11 mm bilateral ventrikülomegali tespit edildi
Sonuç
İlk trimesterde her iki koryoid pleksusun görüntülenmesi ve ölçümü geniş olgu serilerinde ve ilerleyen gebelik haftaları ile değerlendirilmelidir
Anahtar Kelimeler