Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Yenidoğan ölüm nedenleri (Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi 2012–2014) eksik bıraktıklarımız

Elif Gül Yapar Eyi

Künye

Yenidoğan ölüm nedenleri (Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi 2012–2014) eksik bıraktıklarımız. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S49 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Elif Gül Yapar Eyi

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Elif Gül Yapar Eyi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, elifgulyapar@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
III. basamak yenidoğan ölüm kayıtları, yenidoğan ölüm nedenlerinin belirlenmesi, antenatal ve yenidoğan dönemine ait değerlendirmeler, tanı- takip-tedavi protokollerinin geliştirilmesi açısından önem arz eder.
Yöntem
2012, 2013 ve 2014 yıllarında 20 hafta ya da 400 gram üzeri neonatal ölüm kayıtları önceden tanımlanan kriterlere göre değerlendirilerek; 1. Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozomal anomaliler, 2. Prematürite ve düşük doğum ağırlığına bağlı nedenler, 3. Ani bebek ölüm sendromu, 4. Annedeki gebelik komplikasyonlarından etkilenen yenidoğan, 5. Plasenta, kordon ve zarlardaki komplikasyonlardan etkilenen yenidoğan 6. İstenmeyen yaralanmalar, Yenidoğanın solunum sıkıntısı, 7. Yenidoğanının bakteriyel sepsisi, 8. Neonatal hemoraji, 9. Yenidoğanın nekrotizan enterokoliti olarak ayrıldı. Ölüme yol açan neden/durum belirlenirken fetusun ağırlığı, fetal ölüm zamanı, otopsi uygulanıp uygulanmaması, plasentanın histolojik değerlendirmesini yapılıp yapılmaması göz önüne alındı. Değişkenler arasındaki korelasyonlar ölüm nedenlerini aydınlatmaya yönelik olarak multiple lojistik regresyon modeli üzerinden değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmelerde SPSS 22 versiyonu kullanıldı.
Bulgular
Hastane kaynaklı neonatal mortalite oranları başta prematürite ve prematüriteye bağlı komplikasyonlara bağlı olarak 2012’de 11.64‰, 2013’de 9.48‰ ve 2014’de 10.1‰ idi. Ölümler içinde 2500 gram üzeri neonatal ölümler olguların %13.6 sını oluştururken, en fazla ölüm olan grubun 500–999 gram arasında %47’lik grup olduğu, ikiz ve üçüz gebeliklerde kayıp oranlarının yüksek olduğu, C/s oranlarınn %50’lerin üzerinde olduğu ve erkek fetuslarda ölüm oranlarının yüksek olduğu, diafragmatik herniaya bağlı ölümlerde prenatal tanı açısından sorunlar yaşandığı ve otopsi sayılarıın 2012’de 28, 2013’de 18 ve 2014’de 10 olarak kayıtlara geçtiği belirlendi
Sonuç 
Nedenler değerlendirildiğinde: yenidoğan ölümlerinin azaltılmasına yönelik koruyucu stratejilerin, özellikle erken doğum öyküsü olan gruba progesteron profilaksisi verilmesinin, çoğul gebeliklerin önlenmesinin, planlı bir gebelik takibinin ve ultrasonografik fetal anomali taramasının sistematik ve doğru yapılmasının neonatal ölümlerin azaltılmasında yararlı olacağı kanısındayım.
Anahtar Kelimeler