Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Kliniğimizde uygulanan fetosid vakalarının retrospektif değerlendirilmesi

Arif Güngören, Oya Soylu Karapınar, İlay Gözükara, Fatma Sevra Bastacı, Ahmet Beyazıt

Künye

Kliniğimizde uygulanan fetosid vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S53 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Arif Güngören,
Oya Soylu Karapınar,
İlay Gözükara,
Fatma Sevra Bastacı,
Ahmet Beyazıt

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
Yazışma Adresi

Arif Güngören, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay, arfgungoren@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Kliniğimizde canlı ektopik gebelik, üçüzden ikize redüksiyon, ikiz eşinde major anomali olan vakalarda uygulanan selektif fetosid işleminin perinatal sonuçlarını ve ektopik gebeliklerin akibeti ile ilgili retrospektif verileri sunmayı amaçladık.
Yöntem
Selektif fetosid için ultrason eşliğinde 2–3 ml KCL (potasyum klorid) intrakardiak uygulanmıştır.
Bulgular
İkiz eşi majör fetal anomalili 3 DKDA ikiz gebeliğe ve redüksiyon amacı ile 1 üçüz gebeliğe toplam 4 vakaya ultrasonografi eşliğinde intrakardiak KCL uygulandı. İkiz eşinde fetal anomalisi olan anensafali (n: 1), ensefalosel (n: 1), Patau sendromu (trizomi 13) (n: 1), ve monokoryonik triamniotik üçüz gebeliğe (n:1) redüksiyon amaçlı selektif fetosid uygulandı. Ayrıca 3 tubal canlı ektopik gebelik vakasına da fetosid yapılıp ardından tek doz methotreksat uygulandı. İşlem sırasında maternal komplikasyon gözlenmedi. Üçüz olgunun işlem sırasında gebelik haftası 13–14 hafta idi ve doğumdaki ortalama gebelik haftası 36 hafta idi. Üçüz olguda redüksiyon işlemi sonrası komplikasyon gelişmedi ve 36 haftada sağlıklı ikiz bebekler doğurtuldu. İkiz eşinde major anomalisi olan grupta ensefaloseli ikiz eşi olan gebelikte 16. haftada fetosid yapıldı, 1 gün sonra diğer fetusta fka görülmedi ve 2 gün sonra hasta abort etti. Anensefalili ikiz eşi olan gebelikte 14 haftada fetosid uygulandı. Redüksiyon uygulanan fetustan aynı gün su gelmesi oldu ve diğer ikiz FKA +, suyu normal izlendi. 1 hafta sonraki kontrolde biri ex diğeri canlı 15 haftalık, suyu normal gebelik izlendi. Bu hasta daha sonra kontrollere gelmedi. Patau sendromlu olan ikiz eşine 16 haftada fetosid uygulandı ve şuan ise yapılan USG’de hastada 34 haftalık, amniyon mayi normal canlı gebelik ve ex fetus sol üstte olarak izlendi. Bu vakada şimdiye kadar herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Canlı tubal ektopik gebeliklere ise tek doz MTX (methotreksat) öncesi ultrason eşliğinde intrakardiak KCL uygulandı. İşlem sırasında maternal komplikasyon olmadı. Olgular 6–7 gebelik haftalarında, fka pozitif olup HCG değerleri yüksek idi (10.000, 27.000 ve 50.000 idi). Bu olgularda ise HCG değerleri 3–4 hafta arası geriledi ve operasyona gerek kalmadı.
Sonuç
Dikoryonik diamniyotik ikiz eşi majör fetal anomalili gebeliklerde, monokoryonik triamniyotik üçüz eşine tıbbi terminasyon ya da sağlıklı fetüsün yaşam şansını artırmaya ve morbiditeyi azaltmaya yönelik selektif fetosid için ultrasonografi eşliğinde intrakardiak KCL uygulanabilen bir yöntemdir ve muhtemel komplikasyonları tartışılarak ailelere prenatal tedavi seçeneği olarak sunulmalıdır. Ayrıca yüksek serum B-HCG titresine sahip canlı ektopik gebelikte, sistemik MTX ile eş zamanlı intrasac hipertonik KCL kullanımı potansiyel olarak tedavi sonucunu iyileştirmektedir. Rüptüre olmayan canlı ektopik gebeliğin birçok tipi lokal KCL ile cerrahi müdahale olmadan başarılı bir şekilde yönetilebilir.
Anahtar Kelimeler