Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte servikal kanser tanısı alan ve neoadjuvan kemoterapi sonrası sezaryen-radikal histerektomi yapılan bir olgu sunumu

Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Gökhan Göynümer, Ahmet Göçmen

Künye

Gebelikte servikal kanser tanısı alan ve neoadjuvan kemoterapi sonrası sezaryen-radikal histerektomi yapılan bir olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S1 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Taner Günay,
Oğuz Devrim Yardımcı,
Gökhan Göynümer,
Ahmet Göçmen

  1. Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Yazışma Adresi

Taner Günay, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Serviks kanseri gebelikte en sık rastlanılan malignitelerden biridir ve serviks kanseri tanısı konan kadınların %1’i gebe veya peripartum dönemdedir. Neoadjuvan kemoterapi gebelikte serviks kanserinin tedavisinde yenilikçi bir yöntemdir. Gebeliğinin 22. haftasında serviks kanseri tanısı alan ve neoadjuvan kemoterapi sonrasında sezaryen-radikal histerektomi yapılan bir hastanın klinik sonuçlarını paylaşarak gebelikteki servikal kanserin yönetimini tartışmayı amaçladık.
Olgu
35 yaşında G2P1 (NSD), 22 haftalık gebe vajinal kanama ile hastanemizin acil servisine başvurdu.Muayenesinde 5–6 cm çapında vajene protrude olan servikal kitle görüldü. Kanama kontrol altına alındıktan sonra kitleden biyopsi yapıldı. Hastalığın evresi IB2 olarak değerlendirildi. Yapılan manyetik rezonans incelemede, 65x55x42 mm servikal kitle izlendi. Sol parakolik bölgede 30x15 mm boyutlarında lenf nodu tespit edildi. Hastaya tedavi seçenekleri sunuldu. Gebeliğin devamını isteyen gebeye neoadjuvan kemoterapi planlandı. Hastaya 22., 25. ve 28. haftalarda olmak üzere toplam üç siklus karoboplatin-paklitaksel tedavisi uygulandı. Üçüncü siklus neoadjuvan kemoterapiden sonra yapılan görüntülemede tümör boyutunda 1.5 cm büyüme izlendi. 34. gebelik haftasında sezaryenle 2420 gram ağırlığında apgar skorları normal canlı bebek doğurtuldu ve takiben radikal histerektomi yapıldı. Pelvik-paraaortik lenfadenektomi sırasında yapılan frozen incelemede bir adet pelvik lenf nodunda metastaz saptandı. Bilateral ovaryan transpozisyon uygulandı. Nihayi patoloji keratinize skuamöz hücreli karsinom olarak rapor edildi. Cerrahi sınırların temiz olduğu ve iki adet pelvik lenf nodunda metastaz bildirildi. Adjuvan tedavi olarak pelvik radtoterapi, brakiterapi ve kemoterapi uygulandı. Postoperatif 9. ayda PET-CT incelemesinde pelvik bölgede üç adet lenf nodunda metastaz izlenen olgunun tıbbi onkoloji bölümündeki tedavisi devam etmektedir.
Sonuç
Sınırlı literatür bilgisine göre IB2 ve üstü evrelerde gebeliğin devam etmesi durumunda tek tedavi alternatifi neoadjuvan kemoterapidir. Gebelik sırasında tanı alan serviks kanserinin tedavisiyle ilgili net bilgiler henüz ortaya çıkartılmamıştır ve yapılacak tedavi kişiselleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler