Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

PPROM’lu gebelerde matenal serum ve vaginal akıntıda proinflamatuar adezyon molekülleri olan sVCAM,1 ve sICAM-1 düzeyleri

Sibel Sak, Mert Ulaş Barut, Elif İzgi, Adnan İncebıyık, Muhammed Erdal Sak

Künye

PPROM’lu gebelerde matenal serum ve vaginal akıntıda proinflamatuar adezyon molekülleri olan sVCAM,1 ve sICAM-1 düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S2 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Sibel Sak1,
Mert Ulaş Barut1,
Elif İzgi2,
Adnan İncebıyık1,
Muhammed Erdal Sak1

  1. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Şanlıurfa
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
Yazışma Adresi

Sibel Sak, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Şanlıurfa,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Preterm prematur membran rüptürü (pprom) ile komplike olmuş gebelerde maternal serum ve vaginal sıvıdaki proinflamatuar adezyon molekülleri olan soluble vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1), soluble intercellular adezyon molecule-1 (sICAM-1) düzeylerini değerlendirmek.
Yöntem
Bir prospektif olgu kontrol çalışması olan araştırmamıza 34 pprom’lu gebe ve 34 sağlıklı gebe dahil edildi. Servikovajinal sıvı ve serum örnekleri, çalışmaya katılan tüm kadınlarda herhangi bir antibiyotik, tokolitik ve kortikosteroid uygulamadan önce hastaların başvuru sırasında eş zamanlı olarak alındı. Hastaların demografik verileri, maternal serum ve vaginal sıvı sVCAM-1 ve sICAM-1, CRP ve WBC ölçümleri karşılaştırıldı. sVCAM-1 ve sICAM-1 düzeyleri Enzye-linked immunosorbent assay (ELISA) kitleri ile ölçüldü.
Bulgular
PPROMLU gebelerde sağlıklı gebelere göre serum WBC, serum sVCAM-1,sICAM-1, vaginal sVCAM-1 ves ICAM-1 anlamlı yüksek bulundu. (serum sVCAM-1: PPROM‘lu gebelerde median= 771.20, sağlıklı gebelerde median= 704.60, p<.0001; serum sICAM-1: PPROM’lu gebelerde mean± SD=213.10±35.59, sağlıklı gebelerde mean± SD=188.11±37.35, p<.006; Vaginal sVCAM-1: PPROM’lu gebelerde median= 208.00, sağlıklı gebelerde median= 140.20, p=0.014’; Vaginal sICAM-1: PPROM’lu gebelerde mean±SD= 32.32±6.49, sağlıklı gebelerde mean±SD= 24.87±6.79, p<.0001). Maternal WBC ile vaginal sVCAM -1 sevyesi arasında çok güçlü positif doğrusal korelasyon izlendi (rho=0.850; p<.0001).
Sonuç
Yerli ve yabancı litaratür incelendiğinde pprom’lu gebelerde serumda ve vaginal sıvıda birlikte ilk kez çalışılan sVCAM-1 ve sICAM-1 düzeylerinin yine pprom’lu gebelerde vajinal sıvıda ilk kez tarafımızca çalışılan sVCAM-1 düzeylerinin artmış olması feto maternal yüzeyde oluşmuş inflamasyonu gösteren bir bulgudur.Bu nedenledir ki; serum ve vaginal sıvı sVCAM-1 ve sICAM-1 düzeyleri pprom tanısını destekleyen biyokimyasal bir belirteç olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler