Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Aktif doğum eyleminde ultrasonografik tahmini fetal ağırlık değerlendirmesi: 17 formül karşılaştırması

Hacer Özdemir, İsmail Sağ, Engin Korkmazer, Emin Üstünyurt, Bülent Çakmak

Künye

Aktif doğum eyleminde ultrasonografik tahmini fetal ağırlık değerlendirmesi: 17 formül karşılaştırması. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S3 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Hacer Özdemir,
İsmail Sağ,
Engin Korkmazer,
Emin Üstünyurt,
Bülent Çakmak

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Yazışma Adresi

Hacer Özdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Aktif doğum eyleminde olan gebelerde tahmini fetal ağırlığın (TFA) saptanmasında 17 farklı formülün karşılaştırılmasıdır.
Yöntem
Aktif doğum eyleminde olan (açıklık >4 cm; baş seviyesi <0 olan) 310 term gebe çalışmaya alındı. Tüm gebelerde, erken memran rüptürüne (EMR) sekonder oligohidroamnios (amniotik sıvı indeksi <5 cm) olan gebelerde ve normal amnion sıvı miktarına sahip olan gebelerde, ultrasonografik TFA hesaplamasında kullanılan 17 formül gerçek doğum ağırlığı (GDA) ile ortalama mutlak yüzde hata [(TFA-GDA)/GDA* 100], ortalama yüzde hata [(TFA-GDA)/GDA*100] ve korelasyon hesabı yapılarak karşılaştırıldı.
Bulgular
Tüm gebelerin ortalama yaş 25.6±6.4 yıl, nulliparite oranı %34.8 ve ortalama doğum haftası 39.0±1.1 olarak bulundu. Tüm gebelerde en az hata oranına sahip ilk 3 formül sırasıyla Hadlock-3, Hadlock-1 ve Hadlock-5, oligohidroamnios olanlarda Hadlock-1, Hadlock-3 ve Hadlock-4 ve oligohidroamnios olmayanlarda Hadlock-3, Hadlock-1 ve Hadlock-5 olarak saptandı (tümünde ortalama mutlak yüzde hata <%8).
Sonuç
Aktif doğum eyleminde olan gebelerde tahmini fetal ağırlık hesaplamasında Hadlock-3, oligohidroamnios olanlarsa ise Hadlock-1 en düşük ortalama mutlak yüzde hata oranına sahip formüllerdir.
Anahtar Kelimeler