Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal HLA-G allellerinin düşük üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S11-S12 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Altuğ Koç1,
Özgür Kırbıyık1,
Yaşar Bekir Kutbay1,
Berk Özyılmaz1,
Taha Reşid Özdemir1,
Özge Özer Kaya1,
Kadri Murat Erdoğan1,
Merve Saka Güvenç1,
Gözde Kubat2,
Zeynep Peker Koç3

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, İzmir
  2. Başkent Üniversitesi Kazan Turizm Okulu, Dış Ticaret Departmanı, Ankara
  3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, Alerji İmmünoloji Kliniği, İzmir
Yazışma Adresi

Altuğ Koç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, İzmir,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Feto-maternal yüzeyde meydana gelen immün baskılama gebelik için kritiktir. Human Leukocyte Antigen-G (HLA-G) fetusa karşı gelişen immün toleransın önemli bir faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. HLA-G atipik bir HLA molekülüdür ve Sınıf Ib içerisinde yer almaktadır. Yaygın şekilde ifadelenmez; ekspresyonunun görüldüğü yerler, vücudumuzda immün sistemden korunmuş olan bölgelerdir. İyi bilinen HLA Ia moleküllerinin aksine, HLA-G fetusa karşı oluşan immün yanıtı baskılar. Fetal trofoblastlar, annenin T hücre yanıtını engellemek için HLA-A, HLA-B’yi eksprese etmezler; onun yerine HLA-G’nin pekçok formu trofoblastlarda ve anne kanında görülür. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda “maternal HLA-G” varyantları ile plasentasyon defektleri arasında ilişki bulunmuştur ancak “fetal HLA-G” ile düşük ilişkisi araştırılmamıştır. Biz bu çalışmamızda 2012–2016 yılları arasında kliniğimize başvuran 204 tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) olgusunu inceledik. Maternal kontaminasyonu olmayan, genetik ve obstetrik patoloji öyküsü bulunmayan 28 abort materyali HLA-G tipi ve aynı genin 3’UTR 14 bç insersiyon/delesyon polimorfizmi açısından araştırıldı. HLA-G*01:04 alleli düşük ile ilişkili bulundu (p=0.007).
Anahtar Kelimeler