Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Osteogenezis imperfekta’lı hastanın gebelik yönetimi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S13-S14 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Gülşen Doğan Durdağ1,
Hakan Kalaycı1,
Seda Yüksel Şimşek1,
Songül Alemdaroğlu1,
Gonca Çoban1,
Ferhat Şamlı2

  1. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adan
  2. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana
Yazışma Adresi

Gülşen Doğan Durdağ, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adan,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Osteogenezis imperfekta (Oİ), otozomal dominant geçişli bir genetik hastalıktır. Kollajen sentezi, COL1A1 ve COL1A2 genlerindeki mutasyonlar nedeni ile hatalıdır, bu durum iskelet anomalilerine, kemiklerde ve diğer dokularda kırılganlığa sebep olmaktadır. Biz, Oİ’li bir hastanın gebelik yönetimini sunmak ve karşılaşılabilecek komplikasyonları tartışmak istedik.
Yöntem
Oİ’li bir hastanın gebelik süreci sunuldu.
Bulgular
36 yaşında Oİ tip I’li hasta prekonsepsiyonel genetik danışmanlık için merkezimize başvurdu. Değerlendirme sırasında spontan gebeliği olan hastanın genetik incelemesi yapıldı ve COL1A1 geninde mutasyon tespit edildi. Koryon villus örneklemesi yapıldı. Fetal karyotip ve COL1A1 geninin normal olduğu görüldü. Sonografik incelemelerde de patoloji izlenmedi. Hastanın D vitamini ve kalsiyum alımı ayarlandı, vücut ağırlığı kontrol altında tutuldu. Gebelik haftası ilerledikçe ağrı, solunum sıkıntısı ve dispeptik şikayetleri artan hastaya 34. haftada amniosentez yapılarak fetal akciğer maturasyonu değerlendirildi, 35. haftada genel anestezi altında sezaryen ameliyatı ile sağlıklı bir bebek doğurtuldu. Sezaryen sırasında hastanın cilt, fasya, myometriyum ve diğer dokularının çok yumuşak ve frajil olduğu görüldü. Postoperatif tromboemboli riskini önlemek için enoksaparin verildi. Hasta komplikasyonsuz taburcu edildi.
Sonuç
Genetik yapının sonraki nesle aktarılma endişesi, anatomik deformite nedeniyle gebeliğin vücuda verdiği yükü taşımanın zorluğu, antepartum kanama, plasenta dekolmanı, preterm eylem, intrauterin gelişme geriliği gibi gebelik komplikasyonlarının daha fazla görülebilmesi, kanama, uterin atoni, stres kırıkları gibi doğuma ilişkin komplikasyonların daha fazla görülebilmesi, tromboemboli ve anestezi riskleri Oİ’li hastanın gebeliğinde rastlanabilecek temel problemlerdir. Bu hastalara genetik danışmanlık önerilmelidir ve takipleri multidisipliner yaklaşımla tam donanımlı hastanelerde yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler