Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İntrauterin gelişme geriliğinde, umbilikal kordonun sonografik değerlendirilen morfometrik, sarmal indeksi ve Doppler parametreleri ile histopatolojik bulguların karşılaştırması ve olumsuz neonatal sonuçlar ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Miray Sekkin Eser, Elif Gül Yapar Eyi, Kamil Müftüoğlu

Künye

İntrauterin gelişme geriliğinde, umbilikal kordonun sonografik değerlendirilen morfometrik, sarmal indeksi ve Doppler parametreleri ile histopatolojik bulguların karşılaştırması ve olumsuz neonatal sonuçlar ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S14 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Miray Sekkin Eser1,
Elif Gül Yapar Eyi2,
Kamil Müftüoğlu2

  1. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara
  2. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitimi Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Miray Sekkin Eser, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İntrauterin gelişme geriliği (IUGR), plasental gelişim bozuklukları ile ilişkili önemli obstetrik bir sendromdur. Çalışmamızda, antenatal dönemde umbilikal kordonun ultrasonografik morfometrisi değerlendirmesinin postnatal histopatolojik değerlendirme ile uyumu ve neonatal sonuçlarla ilişkisi araştırılmıştır.
Yöntem
Doğum amaçlı takip edilen IUGR saptanan 30, C/S geçirmemiş 34 ve C/S uygulanmış 39 gebe çalışmaya uygun bulunarak değerlendirildi. Ultrasonografik fetal biyometri, umbilikal kordonun enine kesitinden morfometrik ölçümler, sarmal indeks hesaplaması (UCI), Wharton jölesi (WJ) değerlendirmeleri ve umbilikal arter (UA) Doppleri yapıldı. Bebeklerin erken neonatal sonuçları incelendi. Umbilikal kordon histopatolojik değerlendirildi.
Bulgular
IUGR saptanan ve saptanmayan gebeler arasında ultrasonografik ölçümler arasında UA’lerden büyük olarak kaydedilen hariç tüm ölçümlerde ve WJ’nin umbilikal damarları çevrelemesinde (p<0.001), istatistiksel fark saptandı. Histopatolojik değerlendirmelerde UA’lerin(p=0.002, p<0.001) ve umbilikal ven duvar kalınlığında (p=0.024) ve arter duvarı hücre yoğunluğunda (p=0.033) fark saptandı. UCI (r=-0.33, p=0.001) ve histolojik arter duvar kalınlığı ölçümleri(r=-0.37, p=0.004) ile olumsuz neonatal sonuçlar arasında negatif korelasyon bulundu. C/S geçirmiş ve geçirmemiş gebelikler arasında RI (p=0.023), UA-S/D (p=0.014), enine tüm kordon çapı (p=0.021) arasında anlamlı fark saptandı. Olumsuz neonatal sonuçlarda yapılan multivaryans regresyon analizleri ile WJ’nin umbilikal damarları çevrelemesi durumununda istatistiksel fark saptandı (p=0.035). WJ’nin umbilikal damarları çevrelemesi durumunun olumsuz neonatal sonuçları öngörmede tanısal değeri olabileceği sonucuna ROC analiziyle varıldı (AUC: 0.75, %95 CI: 0.63–0.86, p<0.001).
Sonuç
Ultrasonografik morfometrik ölçümler, histopatolojik verilerle uyumluydu. IUGR ve IUGR olmayan gebeliklerde, UA’lerden büyük ölçülenlerde farklılık saptanmazken, histopatolojik olarak farklıydı (p=0.002). Bu durum IUGR gebeliklerde umbilikal arterlerden birinin kompanzasyon amaçlı genişlediğini düşündürdü. WJ’nin umbilikal damarları çevrelemesinin fetal sonuçları olumlu etkilediği saptandı. Bu parametrenin olumsuz neonatal sonuçları öngörmede tanısal değeri olduğu ve bu nedenle fetal iyilik hali değerlendirme testleri arasında yer alabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler