Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte ve peripartum bulgu vermeyen geç postpartum eklampsi olgusu: Olgu sunumu

İsmail Bayram Küçükerdoğan, Nedret Kolsal, Serap Topçuoğlu, Ömür Tatlıkazan, Zeynep Nigar Varlıbaş

Künye

Gebelikte ve peripartum bulgu vermeyen geç postpartum eklampsi olgusu: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S14-S15 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

İsmail Bayram Küçükerdoğan1,
Nedret Kolsal1,
Serap Topçuoğlu2,
Ömür Tatlıkazan3,
Zeynep Nigar Varlıbaş4

  1. Özel Pembemavi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
  2. Mudanya Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bursa
  3. Özel Medikabil Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bursa
  4. Özel Medikabil Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bursa
Yazışma Adresi

İsmail Bayram Küçükerdoğan, Özel Pembemavi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Preeklampsi ve eklampsi halen gebeliğin önemli komplikasyonlarıdır. Geç postpartum eklampsi doğumdan sonraki 48 saatten sonra gelişen konvülziyon olarak tanımlanmaktadır. İnsidens ve risk faktörleri açısından yeterli bilgi yoktur.
Olgu
35 yaşında, epidural anesteziyle gerçekleştirilen sezaryen ile ikinci sağlıklı bebeğini doğurmuştu. Gebelik izlemlerinde kan basınçları tamamen normaldi ve testlerinde proteinüri saptanmamıştı. Postpartum 6–7. günlerde ensesinden başladığını tanımladığı baş ağrısı vardı. Anestezi uzmanı dural yaralanma olduğunu düşünmüyordu ve şikayetleri postural değildi. Buna karşın parasetamol ve kafein içeren bir analjezikle nöroloji konsültasyonu önerildi. Bir gün sonra 112 ambulansla yaşadığı ilçenin devlet hastanesi acil servisine getirildi. Eşinin anlattıkları olgunun tonik klonik generalize konvülziyon geçirdiğiyle uyumluydu. Acil sevisdeki nörolojik muayenesinde postiktal konfüzyon durumunda olduğu değerlendirildi. Olgu acil servise getirildiğinde kranial tomografi, kranial MR, difüzyon MR ve anjio MR gibi testlerinde santral sinir sistemi patolojisi bulunmaması, acil servis başvurusu sırasında, TA: 150/110 mmHg ölçülmüş olması ve proteinüri; (+++) olması nedeniyle geç postpartum eklampsi olarak kabul edildi. Testlerinin tamamlanmasından sonra devraldığımız olguya 48 saat MgSO4 tedavisi sonrası 24 saat de tedavisiz olarak izledik. Bu aşamada EMG si normal olarak değerlendirildi ve evine yollandı. Postpartum dönemde 2. ayını dolduran olguda başka sorun gelişmedi.
Sonuç
Geç postpartum eklampsi seyrek olmakla birlikte literatürde bildirilmiş olgular vardır. Antenatal ve peripartum dönemde preeklampsi bulgusu olmaması yanıltıcı olmamalıdır. Olguların yaklaşık yarısında gebelik ve peripartum dönemde preeklampsi bulgusu yoktur. Öncelikle baş ağrısı olmak üzere, vizuel semptomlar, baş dönmesi, epigastrik ağrı yakınması olan olguların eklampsi adayı olabileceği değerlendirilmeli ve buna göre yönetilmeleri olası komplikasyonlardan korunmak için önemli gözükmektedir. Tablo posterior reversibl ensefalopati sendromu olarak tanımlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler