Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Yaş ve gebelik öncesi vücut kitle indeksinin, gestasyonel diyabet ile ilişkisi

Özlen Emekçi Özay, Ali Cenk Özay, Eyüp Yaycı

Künye

Yaş ve gebelik öncesi vücut kitle indeksinin, gestasyonel diyabet ile ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S15 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Özlen Emekçi Özay1,
Ali Cenk Özay2,
Eyüp Yaycı1

  1. Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
  2. Girne Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Girne, Kıbrıs
Yazışma Adresi

Özlen Emekçi Özay, Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Konya Akşehir Devlet Hastanesindeki sağlıklı kadınlarda; yaş ve gebelik öncesi vücut kitle indeksi (VKİ)’nin 75 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT) sonuçları üzerindeki etkisi ve gestasyonel diyabet ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu prospektif çalışmada, Konya Akşehir Devlet Hastanesi kadın hastalıkları doğum polikliniğe 1 Haziran 2016–1Aralık 2016 tarihleri arasında, 24–28. gebelik haftalarında başvurmuş 420 sağlıklı gebe hasta dahil edilmiştir. En az 8 en cok 14 saatlik gece açlığından sonra hastalara 75 gr OGTT uygulanmıştır. Açlık kan şekeri >92 mg/dl, 1. saat >180 mg/dl ve 2. saat değeri >153 mg/dl üzerinde olan hastalar gestasyonel diyabet olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
420 sağlıklı gebe hastanın sonuçları incelediğinde, 53 (%12.6) hastada gestasyonel diyabet tespit edilmiştir. Hastaların yaşları 3 gruba ayrılarak incelendiğinde 53 hastanın 3’ü £25 yaş altı, 19’u <25-£35yaş ve 31’i >35 yaş grubunda tespit edildi. 25 yaş altı hastalar ve 35 yaş üstü hastalar karşılaştırıldığında yaş arttıkça gestasyonel diyabet sıklığının anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (p=0.008). Vücut kitle indeksi ≥25 kg/m2 ve <25 kg/m2 iki grup şeklinde incelenmiştir. Vücut kitle indeksi 25 kg/m2’nin altında olan hastalarda gestasyonel diyabet sıklığı 53 hastanın 14ünde tespit edilmiştir (%26.4). Vücut kitle indeksi ≥25 kg/m2 olan 39 hastada gestasyonel diyabet saptanmıştır (%73.6). Vücut kitle indeksi artışıyla gestasyonel diyabet oranında görülen artış arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p=0.005).
Sonuç
Artan yaş ve vücut kitle indeksi gestasyonel diyabet insidansını artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler