Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimesterde oral progesteron kullanımının fetal ense kalınlığı ölçümü üzerine etkisi

Özlen Emekçi Özay, Ali Cenk Özay, Eyüp Yaycı

Künye

İlk trimesterde oral progesteron kullanımının fetal ense kalınlığı ölçümü üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S16 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Özlen Emekçi Özay1,
Ali Cenk Özay2,
Eyüp Yaycı2

  1. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
  2. Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Girne, Kıbrıs
Yazışma Adresi

Özlen Emekçi Özay, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Son yıllarda erken gebelikte eksojen progesterone kullanımının fetal ense kalınlığını (NT=Nuchal transluceny) arttırdığını ileri süren çalışmalar yayınlanmıştır. Erken gebelikte oral progesteron kullanımının NT değeri üzerinde etkisi olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu çalışmaya 11.0–13.6 hafta arası ikili tarama testi için başvuran ve test sonucu düşük risk bulunan (1/1000 den daha düşük risk) 72 gebe ile gerçekleştirilmiş prospektif bir çalışmadır. Progesteron kullanan gruba 27 gebe dahil edilmiştir, bu grup ilk trimesterde vajinal kanama nedeniyle oral progesteron başlanmış ve gebeliğin 6. haftasından 12. haftasına kadar oral natürel mikronize progesteron 100 mg (PROGESTAN; Koçak Farma, İstanbul, Türkiye) günde üç kez kullanmışlardır. Kontrol grubu ise progesteron kullanmayan spontan gebe kalmış 45 gebeden oluşmuştur. Tüm gebelerin yaş, kilo, önceki gebelik sayısı, abortus sayısı, gebelik haftası, CRL, PAPP-A, freeBeta-hCG ve NT değerleri, nazal kemik varlığı/yokluğu kayıt edilmiştir.
Bulgular
Her iki grubun demografik özellikleri benzer bulunmuştur. Progesteron kullanan grup NT, PAPP-A ve nazal kemik varlığı/yokluğu açısından değerlendirildiğinde kullanmayan gruba göre istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (sırasıyla p=0.87; p=0.64 ve p= 0.77). NT değerinin anne yaşı ile pozitif korelasyonu olduğu (p=0.002) ve diğer değişkenlerle istatistiki anlamlı korelasyonu olmadığı görülmüştür.
Sonuç
Bu çalışmanın sonucunda eksojen oral progesteron kullanımının fetal NT değerinde istatistiki olarak anlamlı bir artışa yol açmadığı görülmüştür. Bu sonucun ileri çalişmalar ile araştırılması gereklidir. İlk trimesterde yaygın progesteron kullanımı düşünüldüğünde NT-progesteron etkileşiminin önemi ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler