Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Progesteron kullamının gestasyonel diyabet üzerine etkisinin araştırılması

Ali Cenk Özay, Özlen Emekçi Özay, Tijen Ataçağ

Künye

Progesteron kullamının gestasyonel diyabet üzerine etkisinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S16 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Ali Cenk Özay1,
Özlen Emekçi Özay2,
Tijen Ataçağ3

  1. Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Girne, Kıbrıs
  2. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
  3. Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Girne, Kıbrıs
Yazışma Adresi

Ali Cenk Özay, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Girne, Kıbrıs,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gestasyonel diabet (GDM) tanısı almış olup 1. ve 2. trimesterdeki gebelik haftalarında en az 1 ay boyunca progesteron kullananların kullanım şekilleri, kullanım dozları, kullanım süreleri ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
01 Ocak 2016-01 Eylül 2016 tarihleri arasında Akşehir Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum polikliniğinde 25–40 yaş arasında, gebeliğinin erken döneminde progesteron tedavisi almış ve almamış; sonrasında GDM tanısı konmuş olan toplam 132 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların doğum öncesi kiloları, boylar, doğum haftaları, doğum şekilleri, fetal USG ölçümleri değerlendirildi. Hastalar insülin kullanıp kullanmama, progesteron türevi ilaç kullanıp kullanmama, kullanılan progesteron türevi ve kullanmamasına göre birbiriyle karşılaştırıldı.
Bulgular
Hastalara %12.1’i 28.haftada, %24.2’si 27. haftada, %21.2’si 26. haftada, %22.7 si 25. haftada, %19,7’si de 24. haftada GDM tanısı konmuştur. Hastaların %15.9’u gebeliklerinde insülin tedavisi almak zorunda kalmıştır.%84.1’i diyetle regüle olmuştur. Hastaların % 90.1’i gebeliği boyunca hiçbir progesteron türevi ilaç kullanmamıştır. Progesteron türevi ilaç kullanan ve kullanmayan hastalar arasında diyet veya insülin kullanımı açısından bir fark bulunmamıştır. Progestron kullanmayan grup ile progesteron kullanan gruplar arasında OGGT 0, OGTT 1,OGGT 2. saat ortalama değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bır fark bulunmamıstır (p=0.32). Gruplar arasında BPD, HC,AC,FL,TFA,AFI ortalaması açısından anlamlı bır fark bulunmamıştır (p=0.79).
Sonuç
Çalışmanın sonucunda progesteron kullamının 75 g OGTT değerleri üzerine istatistiksel anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında GDM tanısı almış olan hastalarda insulin kullamını ve progesteron kullamının ilişkisiz olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler