Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gestasyonel diyabetes mellitus ile komplike term gebeliklerde D-vitamin düzeyi

Yeliz Hısım, Bülent Çakmak

Künye

Gestasyonel diyabetes mellitus ile komplike term gebeliklerde D-vitamin düzeyi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S18 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Yeliz Hısım1,
Bülent Çakmak2

  1. Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Yazışma Adresi

Yeliz Hısım, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmada gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) ile komplike term gebeliklerde D-vitamin seviyelerinin non-diyabet gebelikler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Kliniğimizde 6 ay içerisinde doğum yapmış 137 term gebede doğum öncesi D-vitamin düzeyleri ölçüldü. Çalışmaya alınan gebeler içerisinde 75 g OGTT ile GDM tanısı konulmuş gebeler ile non-diyabet gebelerin D-vitamin düzeyleri karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan gebelerde GDM sıklığı %3.7 (5 gebe) olarak saptandı. Tüm gebelerde normal D-vitamin düzeyi (30–100 ng/ml) sadece %1.4 olarak bulundu (D-vitamin eksikliği sıklığı %98.6). İki grup arasında D-vitamin düzeyleri benzer bulundu (13.2±3.8 ng/ml vs. 13.7±6.6ng/ml; p>0.05).
Sonuç
D-vitamin düzeyi GDM ile komplike gebelerde non-diyabetik gebelerden farklı olmamakla birlikte D-vitamin eksikliği çok yüksek oranda saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler