Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Term gebelerde farklı formüllerle ultrasonografik fetal ağırlık tahmini

Selim Gülücü, İlhan Bahri Delibaş, İsmail Sağ, Bülent Çakmak

Künye

Term gebelerde farklı formüllerle ultrasonografik fetal ağırlık tahmini. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S19 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Selim Gülücü1,
İlhan Bahri Delibaş1,
İsmail Sağ2,
Bülent Çakmak2

  1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Yazışma Adresi

Selim Gülücü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Term gebelerde tahmini fetal ağırlığın (TFA) saptanmasında 17 farklı formülün karşılaştırılmasıdır.
Yöntem
Çalışmaya term ve her hangi bir gebelik komplikasyonu olmayan 132 gebe dahil edildi. Doğumdan bir gün önce veya aynı gün tüm fetusların ultrasonografi ile biparietal çap (BPD), kafa çevresi (HC), karın çevresi (AC) ve femur uzunluğu (FL) ölçümü alındı. Ultrasonografik TFA hesaplamasında kullanılan 17 formül ile gerçek doğum ağırlığı (GDA) ortalama mutlak yüzde hata [(TFA-GDA)/GDA* 100], ortalama yüzde hata [(TFA-GDA)/GDA*100] ve korelasyon yapılarak karşılaştırıldı.
Bulgular
Tüm gebelerin ortalama yaş 29.2±5.3 yıl, nulliparite oranı %15.9, doğum haftası 38.3±0.8 ve ortalama gerçek fetal ağırlık 3312±463 gram olarak tespit edildi. Ortalama mutlak yüzde hata <%10 olan formüller sırasıyla Hadlock 1, Hadlock 4, Ott, Hadlock 3, Hadlock 2, Combs, Warsof, Hadlock 5, Campbell, Higginbottom ve Merz 1 olup ilk üç formülün ortalama mutlak yüzde hata oranı <%7 olarak saptandı.
Sonuç
Term gebelerde Hadlock 1, Hadlock 4 ve Ott en düşük ortalama mutlak yüzde hata oranı ile fetal ağırlık tahmininde en iyi formüllerdir.
Anahtar Kelimeler